DMI-ecosyteem logo

Use cases

 1. Filestaartwaarschuwingen

  Bij een groot snelheidsverschil tussen je eigen voertuig en het laatste voertuig in een file verderop je route, krijg je een waarschuwing om snelheid te minderen. Anders dan bijvoorbeeld bij de matrixborden boven de weg krijgt dus niet iedere weggebruiker op die plek en op dat moment een waarschuwing: alleen als dat gezien het snelheidsverschil gevaarlijk dreigt te worden. De waarschuwing kan op alle wegen gegeven worden: op de snelweg, maar ook op provinciale of gemeentelijke wegen. 2. Waarschuwingen voor nood- en hulpdiensten
  Je krijgt een waarschuwing als er een nood- of hulpdienst nadert en ziet uit welke richting de hulpdienst komt, zodat je niet verrast wordt en je je kunt voorbereiden op eventueel uitwijken of het aanpassen van je snelheid. 3. Waarschuwingen op basis van ‘Safety Related Traffic Information’
  Je wordt gewaarschuwd voor de volgende situaties:
  – Tijdelijk glad wegdek
  – Dieren, mensen, obstakels en puin op de weg
  – Onbeveiligde ongevalslocatie
  – Kortstondige wegwerkzaamheden
  – Slecht zicht
  – Spookrijders
  – Onbeheerde wegblokkade
  – Uitzonderlijke weersomstandigheden
   
  Het beschikbaar maken van relevante informatie betreffende deze acht situaties is binnen de Europese Unie (EU) gereguleerd. Sommige data is beschikbaar bij bedrijven, andere data komt bij overheden vandaan. Met elkaar zorgen we voor het complete plaatje. 4. Verkeersregels
  Je ontvangt in de auto maatwerk informatie over:
  – Geldende maximale snelheden, inclusief dynamische max snelheden op de matrixborden boven de weg.
  – Matrixborden boven de weg: rode kruizen, pijlen.
  – Alle andere informatie die nuttig is voor weggebruikers (milieuzones etc) 5. Slimme routering (op termijn)
  De partners van SPS kunnen op termijn ook ‘slimme routering’ aanbieden, aanvullend op de verschillende verkeersveiligheidswaarschuwingen. Je krijgt dan een route aangeboden waarmee je potentieel verkeersonveilige situaties mijdt, zoals bijvoorbeeld schoolzones gedurende bepaalde tijdvakken op schooldagen, of zero emissiezones voor brandstofauto’s.


Verwante Artikelen

Veiliger op weg door betere waarschuwingen op het dashboard en in navigatie

Op 4 juli 2022 trapten zes bedrijven en het ministerie van IenW in Utrecht de publiek-private samenwerking Safety Priority Services af. Bestuurders in Nederland krijgen dankzij deze samenwerking meer en betere veiligheidswaarschuwingen van auto of navigatiesysteem, met als eerste land van Europa ook in het hele land waarschuwingen voor naderende voertuigen met zwaailicht en sirene. Ook weggebruikers op provinciale en gemeentelijke wegen, waar relatief veel ongevallen zijn, ontvangen deze informatie.

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Reacties

Ga naar de inhoud