DMI-ecosyteem logo

Algemene voorzieningen

Data en intelligentie kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan slimme en duurzame verstedelijking en de vernieuwing van mobiliteit. Het DMI-ecosysteem is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen om daarin te helpen versnellen. Iedereen die wil bijdragen aan het slim en duurzaam inrichten en functioneren van onze steden kan deelnemen, data leveren, data gebruiken, intelligentie ontwikkelen en toepassen. Maar wel binnen maatschappelijk verantwoorde kaders en op basis van heldere afspraken over kwaliteit en gebruik.  In het DMI-ecosysteem zijn daarvoor instrumenten en voorzieningen beschikbaar waar allen gebruik van maken onder dezelfde condities.

Foto van drukke stadswijk met voetgangers, fietsers en auto's
Foto van 2 dames, vermoedelijk een moeder en dochter, op de fiets in een stad

Dit willen we bereiken

De Algemene Voorzieningen is de verzamelnaam voor de faciliteiten die we ontwikkelen en beheren om aangeboden en gezochte data vindbaar te maken en voor gebruik beschikbaar te stellen. Oòk als deze data gevoelig is gezien herkomst of inhoud. De Algemene Voorzieningen zorgen ervoor dat deelnemers producten en diensten kunnen aanbieden en afnemen, binnen de kaders van het Afsprakenstelsel en afspraken die daaraan worden toegevoegd in de toekomst. Met als gevolg dat nieuwe toepassingen kunnen worden gerealiseerd en sneller nieuwe databronnen worden ontsloten. Vindbaar, herbruikbaar, transparant, verantwoord en betrouwbaar zijn daarbij de kernwoorden.

aan de slag

De komende tijd wordt gewerkt aan de volgende zaken:

 • Producten en Diensten Catalogus

  Dit is de etalage van het DMI-ecosysteem: het volledige overzicht van vraag naar en aanbod van data, diensten, kennis en toepassingen kun je hier vinden. Het betreft een online omgeving, gebouwd door AMS-IX.

 • Identificatie, Authenticatie en Autorisatie

  Stel: je deelt een dataset op het DMI-ecosysteem, maar je wil dat alleen gemeentes hier gebruik van kunnen maken, en geen concurrerende bedrijven. Dat kan geregeld worden: als aanbieder kan je zelf bepalen wie er toegang krijgt tot jouw data. Het DMI-ecosysteem maakt daarvoor gebruik van iSHARE. Dit is een set van afspraken waarmee partijen elkaar in de PDC toegang verstrekken tot hun product of dienst.

 • Toetsing

  Een externe partij zal toetsen of het DMI-ecosysteem voldoet aan wet- en regelgeving en andere afspraken.

 • Administratie

  Het loggen van transacties, financiële administratie en de deelnemersadministratie vallen allemaal onder de Algemene Voorzieningen.

 • Registratie

  Voor sensoren en algoritmen wordt gebruik gemaakt van registers zodat we transparant zijn in het gebruik van deze technologieën.

Foto van twee fietsers in de straten van Utrecht
Portretfoto van Vincent Habers

Jouw aanspreekpunt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Vincent Habers, thematrekker van de Algemene Voorzieningen.

  Bij het ontwikkelen van de Algemene Voorzieningen kijken we goed naar wat afnemers, leveranciers, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen nodig hebben om optimaal en vertrouwd gebruik te kunnen maken van het DMI-ecosysteem. En maken dan met elkaar concrete oplossingen die fit-for-purpose zijn. Dat vormt de basis. 

Met elkaar bouwen aan de
Algemene Voorzieningen

algemene kalender

Ga naar de inhoud