DMI-ecosyteem logo

samenwerking

Het DMI-ecosysteem verbindt bedrijven, overheden en kennisinstellingen, die gezamenlijk de volgende stap willen zetten in slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Daartoe behoren ook tal van regionale samenwerkingsverbanden en kennisnetwerken. Je kunt ze hier beter leren kennen.
Logo van Brightlands Smart Services Campus

Brightlands Smart Services Campus in Heerlen is een community van ondernemers, onderzoekers en studenten die samen nieuwe slimme digitale diensten ontwikkelen om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Logo van Green Innovationhub

De Green Innovation Hub is een open innovatie ecosysteem dat samenwerking tussen publiek-private partijen mogelijk maakt binnen de gemeente Almere en de provincie Flevoland. Daarbij faciliteert en stimuleert de Green Innovation Hub het versnellen en opschalen van de marktintroductie van digitaal-gedreven innovaties op strategische locaties.

Logo van ROM Utrecht Region

Earth Valley is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel te werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, waarbij (geo-)data technologie de cruciale rol speelt. Het ecosysteem opereert op de as Amersfoort – Utrecht.

Logo van Pioneering

Pioneering is een platform voor vernieuwers in de gebouwde omgeving. Door verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven, woningcorporaties, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen, jagen zij initiatieven aan die bijdragen aan een innovatief en toekomstbestendig Oost-Nederland. 

Logo van Gemeente Zwolle

Alliantie Smart Zwolle is een samenwerking van publieke en private organisaties die de stad en regio Zwolle beter willen laten functioneren door het slim delen en toepassen van data en technologie. Hiermee beoogt de Alliantie oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te versnellen.

Logo van Smartwayz.nl
In SmartwayZ.NL werkt de provincie Noord-Brabant intensief samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen om het slimste mobiliteitssysteem te realiseren in Zuid-Nederland. Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL omvat 8 samenhangende infrastructurele opgaven in Noord-Brabant en Limburg.
Logo van Regio Stedendriehoek
De Regio Stedendriehoek is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, namelijk Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Het samenwerkingsverband zet zich in voor kennis en verbinding en zoekt hierbij altijd naar samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen in de regio. Overheid, ondernemers en onderwijs trekken gezamenlijk op om de brede welvaart van de regio te versterken.
Logo van Krachten Bundeling Smart Mobility

Het Rijk, provincies, G5 en metropool- en vervoerregio’s maakten in 2019 afspraken om meer samen te werken op het gebied van slimme mobiliteit en leefbare en bereikbare steden: de krachtenbundeling.

WIJ GELOVEN IN SAMEN

ANDERE ECOSYSTEMEN EN DIGITALE STELSELS

Samenwerking en samenhang vormen de basis van het DMI-ecosysteem. Er zijn ook andere organisaties actief op het raakvlak van de fysieke leefomgeving en digitalisering: we kennen elkaar en helpen elkaar. Klik op de logo’s voor meer informatie.

Ga naar de inhoud