DMI-ecosyteem logo

nieuwe uitvragen en opdrachten
DMI-ecosysteem

Publicaties

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een aankondiging gepubliceerd op TenderNed voor nieuwe nog te plaatsen onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten (O&O) en onderzoeks- ontwikkelings- en innovatieopdrachten (O&O&I). Dit kunnen opdrachten zijn vanuit alle overheden die op dat moment deelnemer zijn in het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem.

Deze aankondiging (TN-458430) volgt op een eerdere aanbesteding voor een innovatiepartnerschap die in 2022 is gepubliceerd en heeft geleid tot het DMI-ecosysteem.

Onderzoeks-ontwikkelingsopdrachten zijn in beginsel uitgesloten van de verplichting tot Europees aanbesteden. Maar om te voldoen aan de transparantieverplichting in deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 is de aankondiging in zowel TenderNed én de Tender European Daily gepubliceerd.

Daadwerkelijke concrete uitvragen worden de komende jaren op verschillende momenten op dit onderdeel van de DMI-website gepubliceerd. Op deze uitvragen kunnen organisaties zich inschrijven conform de specificaties vermeld in het gepubliceerde verzoek tot het indienen van een voorstel (Request for Proposal).

Lopende uitvragen en opdrachten

Ga naar de inhoud