DMI-ecosyteem logo

Kennis

Kennis delen, toepassen, ontsluiten en borgen: het is een belangrijk fundament om steden slimmer en duurzamer te maken. In het Kennis-thema wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van instrumenten en methodieken, validatie van uitkomsten, hergebruik van best practices, kennis- en competentieontwikkeling en de verbinding tussen sectoren en domeinen. Daarnaast kijken we wat er nodig is om kennisoverdracht, -ontwikkeling en -borging te versnellen in het ecosysteem vanuit de vragen en mogelijkheden van ecosysteemdeelnemers. Dat kan online via het samenwerkingsplatform, via verschillende type meetings in het DMI Centre of ter plekke op locatie met de direct betrokkenen. Ook dragen we vanuit Kennis actief bij aan de vraag hoe het DMI-ecosysteem kan bijdragen aan de brede welvaartsdoelen in het fysieke domein.
Foto van mensen die praten op een beurs
Foto van twee mannen aan tafel bezig op een laptop

Dit willen we bereiken

Binnen het thema Kennis stimuleren we integrale datagedreven besluitvorming, en de integrale manier van denken en handelen die hiervoor nodig zijn. We maken de beschikbare kennis in het ecosysteem zichtbaar en vindbaar, en we brengen in beeld welke kennis ontbreekt. Indien nodig zorgen we voor het ontwikkelen van de juiste kennis, samen met de thema’s en de partijen binnen DMI. We geven specifieke aandacht aan datagedreven besluitvorming binnen gemeenten – we brengen in beeld welke kansen, bedreigingen, alternatieven en effecten samenhangen met verschillende keuzen. Ten slotte houden we ons bezig met de monitoring en evaluatie van het DMI-ecosysteem zelf. Doen we de juiste dingen en doen we ze goed? Maken we inderdaad de goede vorderingen in verduurzaming en de inzet van informatietechnologie? We denken na over hoe we in samenhang de verbeteringen per stad en gebied meten in verduurzaming, stedelijke verdichting, mobiliteitsvernieuwing. En bieden dan nieuwe oplossingen en instrumenten zodat het zichtbaar en bestuurbaar wordt.

aan de slag

Hoe kan een gemeente een autoluw centrum realiseren waarbij de voorzieningen nog steeds goed bereikbaar zijn en bevoorrading mogelijk is van winkels en horeca? Hoe bewaak je dan de verbinding met de rest van de stad en buitenwijken? Hou houd je rekening met de inbreiding met nieuwe woningen en het aardgasvrij maken van de stad? En wat betekent dat voor bewonersgedrag, de laadvoorzieningen en energiebeschikbaarheid?

Dit zijn voorbeelden van vragen die ons denken sturen. We werken aan het meetbaar maken van de duurzame stad. Welke indicatoren helpen bij de datagedreven besluitvorming van gemeenten? Welke data, informatie en toepassingen helpen bij het inzichtelijk maken en realiseren van de doelen op straat? En van welke voorbeelden kunnen we snel leren?
Onder het thema Kennis zoeken we de verbanden hiertussen. We koppelen onze verbindingen aan (inter)nationaal beleid en de doelstellingen van de gemeenten (bijvoorbeeld uit de Omgevingsvisie). Ook brengen we zo in beeld wat we nog kunnen leren of ontwikkelen binnen DMI.

Foto van een vrouw die voor een videoscherm een zaal toespreekt
Portretfoto van Sonja Hulshoff

Jouw aanspreekpunt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Sonja Hulshoff, thematrekker van Kennis.

  Het DMI-ecosysteem is bedoeld om steden integraal te helpen verduurzamen en bedrijven te ondersteunen in opschaling van nieuwe oplossingen. Daarbij zetten we alle mogelijkheden van informatietechnologie in. En kennis en kennisgebruik zijn dan essentieel in zowel de fysieke als de digitale wereld. 

De kracht van kennis samen benutten

algemene kalender

Ga naar de inhoud