DMI-ecosyteem logo

Slimme Logistiek

Een stad of gebied kan niet zonder goederen. Zonder logistiek kun je geen boodschappen doen, worden er geen nieuwe woningen gebouwd en wordt er geen afval meer ingezameld. Logistiek zorgt echter ook voor overlast, schade, onveiligheid en uitstoot, zeker in groeiende en verdichtende steden.
In het thema DMI-Slimme Logistiek werken we samen met steden en bedrijven aan digitale oplossing en maatregelen die stadslogistiek veiliger, efficiënter en duurzamer maken en zo bijdragen aan leefbare en bereikbare steden. 

foto van truck Laden en lossen in stad
Logistiek distributiecentrum

Dit willen we bereiken

Het doel van dit thema is om de logistieke stromen in onze Nederlandse gemeenten veiliger, efficiënter en duurzamer vorm te geven door het toepassen van slimme digitale toepassingen, met alle betrokkenen. Dit ondersteunt ook de zero-emissie zones die vanaf 2025 in werking treden. Binnen het thema slimme logistiek wordt datadeling tussen overheid en het logistieke bedrijfsleven ontwikkelt om vervoersstromen in de stad in kaart te brengen, toegang tot de stad intelligent te maken, bouwlogistiek te optimaliseren, klanten en afnemers met elkaar in contact te brengen en gemeentes en regionale overheden te ondersteunen in hun data-gedreven beleid en uitvoering.

Aan de slag

Binnen het thema richten we ons op deze vier pijlers:
 • Digitale oplossingen

  We gaan aan de slag met digitale oplossingen om gemeenten inzicht te geven in de logistieke stromen in hun stad. Inzicht in logistieke stromen is nodig om deze stromen te kunnen sturen. We beantwoorden vragen zoals “Wie rijdt waar, wanneer en met wat; waar zijn voorraadlocaties; hoe vindt het laden en lossen op straat plaats, hoe kan het anders, slimmer, schoner, veiliger? En wat is het handelingsperspectief van gemeenten en bedrijven?”.

 • Bouwlogistiek

  Bouwlogistiek is de goederenstroom met de meeste omvang (circa 30% van al het goederenvervoer) en meeste impact op de stad. We richten ons op een keten- en gebiedsgerichte benadering om bouwlogistiek te optimaliseren over meerdere partijen (ontwikkelaars, aannemers, onderaannemers) en meerdere bouwprojecten heen. En bevorderen daarbij nieuwe oplossingen als bouwhubs.

 • Samenwerken

  We verenigen afnemers van logistiek – bijvoorbeeld alle horecaondernemers in een drukke straat. Door meer samen te werken kunnen we het aantal inefficiënte vervoersbewegingen in een gebied verminderen

 • Landelijk opschaalbaar

  We zorgen ervoor dat alle initiatieven landelijk opschaalbaar zijn. We zetten ons in om versnippering van beleid en oplossingen tegen te gaan.

Zero Emissie trucks van Albert Heijn
Robbert Janssen, thematrekker Logistiek

Jouw aanspreekpunt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Robbert Janssen, thematrekker Logistiek.

We zetten ons in voor het veiliger, slimmer en duurzamer organiseren van logistieke stromen, met behulp van oplossingen op het gebied van data en digitalisering, zodat onze steden een fijne plek blijven om te wonen, werken en recreëren.

Veiliger, slimmer en duurzamer organiseren van logistieke stromen.

De diepte in

Binnen het logistieke veld zijn verschillende lopende projecten en programma’s waar we mee samenwerken en aan bijdragen. Gezamenlijk zorgen we  voor een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland.

klik op titel voor meer info

algemene kalender

DEFLog

DEFLog is een infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector, waarmee data uitgewisseld kan worden. Externe partijen kunnen datadiensten ontwikkelen en die aanbieden op DEFLog. DEFLog functioneert dus als een soort marktplaats. Zo is er bijvoorbeeld de dienst ‘data voor logistiek’, die informatie biedt over onder meer venstertijden, voorkeursroutes, milieuzones en laad- en losplekken. De data is gratis te gebruiken door de sector, zodat vervoerders de juiste voertuigen inplannen op de juiste routes.

Connected Transport

Connected rijden betekent dat chauffeurs real-time verkeersinformatie via de boordcomputer in de vrachtwagen ontvangen. Chauffeurs die gebruikmaken van de dienst krijgen onder meer een snelheidsadvies om het volgende groene licht te halen, en een waarschuwing als ze te hard rijden. De software van de boardcomputer wisselt data uit met de omgeving. Dit helpt chauffeurs om nog veiliger en zuiniger te rijden.

Intelligente Toegang

Met slim toegangsbeleid kunnen gemeenten vrachtwagens toegang verlenen tot bepaalde locaties, voor bepaalde doelgroepen op bepaalde tijden. Vrachtwagens die voorzien zijn van de nodige techniek worden herkend en krijgen sneller toegang tot het gebied en specifieke laad- en losplekken. Zo kunnen steden de bevoorrading van de binnenstad slimmer en efficiënter regelen.

Zero Emissie

Vanaf 1 januari 2025 kunnen gemeenten in Nederland zero-emissiezones invoeren om de leefbaarheid en luchtkwaliteit te verbeteren. Een zero-emissiezone is een gebied zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Dit betekent dat vracht- en bestelauto’s in de zero-emissiezones vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Gemeenten kunnen deze zero-emissiezones invoeren binnen in een milieuzone, ter vervanging van een milieuzone, maar ook zonder eerder een milieuzone te hebben gehad. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling, geldt er voor sommige voertuigcategorieën een vrijstelling en komen er ontheffingen.

Schoon en Emissieloos Bouwen

Schoon en emissieloos bouwen (SEB) is een initiatief van de Nederlandse overheid om de uitstoot van schadelijke stoffen door bouwmaterieel te verminderen en de bouw schoner, duurzamer, gezonder en stiller te maken.

Digitale Infrastructuur en Logistiek (DIL)

DIL heeft als doel om digitaal zakendoen in goederenvervoer te versnellen en te verbeteren. Door het verder ontwikkelen van een digitale en decentrale infrastructuur kunnen bedrijven in de logistieke keten snel en efficiënt data met elkaar uitwisselen. Deze infrastructuur noemen we de Basis Data Infrastructuur (ook wel BDI).

Ga naar de inhoud