DMI-ecosyteem logo

HUBS

Mobiliteitshubs zijn knooppunten die verschillende vormen van vervoer op elkaar aansluiten en bij voorkeur ook een andere functie hebben. Denk aan de combinatie van OV, deelmobiliteit, eigen vervoer en andere diensten, zoals koffie, werkplekken en pakketkluizen. Hubs zijn onmisbaar in een duurzaam mobiliteitssysteem en goed functionerende verdichte steden. Reizigers kunnen makkelijker duurzaam reizen en hebben een grotere keuzevrijheid en flexibiliteit. Bewoners wordt een aantrekkelijke woonomgeving geboden.

Luchtfoto van Regionale Mobiliteitshub in Gieten
hub met deelfietsen en brommer in nieuwe woonwijk

Dit willen we bereiken

Binnen het thema hubs werken we samen met gemeenten, bedrijven en regio’s aan duurzame, succesvolle mobiliteitshubs, die daadwerkelijk een versnelling in de mobiliteitstransitie en stedelijke verdichting teweeg kunnen brengen. Dat doen we door in samenhang kennis te ontwikkelen, afspraken te maken, de best practices te bespreken en te werken aan een beter inzicht en functioneren van  mobiliteitshubs in hun omgeving en netwerken.

hier werken we aan

We werken aan het realiseren van duurzaam succesvolle mobiliteitshubs. Daarbij is bijzondere aandacht voor de ongeveer 70 hubs in 35 gemeenten die in het kader van woningbouwafspraken in gebiedsontwikkelingen worden gerealiseerd. Er is hiervoor veel behoefte aan kennisuitwisseling en – ontwikkeling tussen gemeenten onderling en met marktpartijen. Ook geven we aandacht aan het digitale aspect van hubs. Zoals het maken van afspraken rondom datadelen, een verkenning van de mogelijkheden van digital twins, en een schets van de architectuur.
foto van mobiliteitshub in oude binnenstad van Rotterdam
foto Anna Bootsma

Jouw aanspreekpunt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Anna Bootsma, thematrekker van Hubs.

Hubs vormen de ruggengraat van een duurzaam mobiliteitssysteem. Reizigers ervaren meer keuzevrijheid en flexibiliteit, terwijl gemeenten en bedrijven werken aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.”

Het samenbrengen van verschillende vervoersvormen

De diepte in

Binnen het thema hubs zijn verschillende lopende projecten en programma’s waar we mee samenwerken en aan bijdragen. Gezamenlijk zorgen we voor een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland.

klik op titel voor meer info

algemene kalender

Landelijk programma Mobiliteitshubs

Het landelijke programma mobiliteitshubs richt zicht op het ontwikkelen en delen van kennis rondom hubs. Gemeenten worden uitgenodigd om kennis en ervaringen met elkaar te delen. En er wordt meer kennis en ervaring op gedaan rondom thema’s als exploitatie, business-cases, zinvolle eigenaars- en beheerafspraken, de inrichting van hubs, etc.

Digitale hubs en P+R's

Reizigers parkeren de auto op een hub of P+R-terrein net buiten de stad en reizen verder met het openbaar vervoer. Vaak zijn er bushaltes of treinstations in de buurt. Onder de noemer P+R worden op dit moment diverse voorzieningen geboden aan reizigers. Er ligt een ambitie om de verschillende P+R locaties meer uniform herkenbaar te maken. Het ontwikkelen van de digitale kant van deze P+R’s is daarbij ook van belang. Diezelfde behoefte is er bij andere hublocaties waar reizigers parkeren en een ‘doorreis’ maken. Er wordt een plan van aanpak uitgewerkt om de voorzieningen hiervoor te verbeteren. Reizigers kunnen dan makkelijker hun reis via een P+R plannen, reserveren, boeken, en betalen als onderdeel van hun totale reis. Inclusief hun vervolgtraject met OV of deelvervoer.

Natuurlijk!Deelmobiliteit

In het samenwerkingsprogramma Natuurlijk! Deelmobiliteit (N!D) werken Rijk, provincies, gemeenten, regionale samenwerkingen en kennisinstellingen samen om deelmobiliteit te versnellen en beter te organiseren voor de reiziger. Het programma levert onder meer landelijke standaardisatie en verzameling van data op. N!D zorgt voor regie en een samenhangende aanpak waarmee deelmobiliteit lokaal, regionaal en landelijk geregeld wordt.

Ga naar de inhoud