DMI-ecosyteem logo

HUBS

Mobiliteitshubs zijn knooppunten die verschillende vormen van vervoer op elkaar aansluiten. De combinatie van onder andere OV, deelmobiliteit, eigen vervoer en andere diensten en voorzieningen maken de hub aantrekkelijk. Hubs zijn onmisbaar in een mobiliteitssyteem met minder ruimtebeslag, minder uitstoot en een goede bereikbaarheid van voorzieningen en woningen.

Dit willen we bereiken

Reizigers kunnen makkelijker duurzaam reizen, hebben een grotere keuzevrijheid, flexibiliteit en betere betaalbaarheid. De voorwaarde is wel dat overheden en markpartijen dat goed organiseren. Door bijvoorbeeld de juiste informatie beschikbaar te maken voor een locatiekeuze, het met data monitoren van het gebruik, en naadloze ketenreizen en betaalgemak te organiseren voor de reiziger. Door samen te werken aan het opbouwen van de voorzieningen en toepassingen die hier voor nodig zijn. Publiek vervoer gaat uit van één collectief systeem voor alle burgers. Door het wegnemen van schotten tussen de vervoerssilo’s én gebruik van negenpersoonsbusjes én inzet van deelvervoer in plaats van de klassieke bus kan een efficiënter vraag gestuurde dienstverlening worden ingericht. Dit leidt tot meer kwaliteit voor de burger tegen gelijkblijvende maatschappelijke kosten.

hier werken we aan

Door samenwerking binnen het thema kunnen private en publieke partijen samen slimmere keuzes maken rondom het realiseren, exploiteren en beheren van mobiliteitshubs. Die keuzes maken zij datagedreven. De hubs leveren een bijdrage aan het realiseren van doelen rondom bereikbaarheid, het verbinden van (mobiliteits)netwerken en het besparen van ruimte. Door slimme voorstellen uit de markt en een goede samenwerking met gemeenten ontstaat meer zicht op hoe een hub bijdraagt aan het besparen van ruimte in de stad, het verbeteren van de bereikbaarheid en het verbinden van mobiliteitsnetwerken. Zowel private als publieke partijen delen data en kennis met elkaar en kunnen hun rol op een hub hierdoor beter spelen. Dat levert voor de gebruiker een beter aanbod op: parkeerplekken, deelvervoer, ov op de juiste locatie en met passende dienstverlening.

Slimme toepassingen binnen dit thema:

  • The Smart Mile (Advier)

    Advier werkt binnen het DMI-ecosysteem aan een digitaal platform voor de levering van digitale diensten in de stedelijke omgeving. Er wordt gewerkt aan een netwerk van hubs. De uitvoering vindt plaats in vijf verschillende steden. Bewoners van de betreffende steden kunnen gebruik maken van diensten als deelmobiliteit, pakketbezorging, WMO-vervoer en parkeren op de hub in hun buurt. Dienstaanbieders kunnen eenvoudig aansluiten om ook hun diensten aan te bieden, zodat het aanbod steeds breder wordt.

  • Beslisondersteuning deelmobiliteit, hubs en mobiliteitsdiensten (Goudappel)

    Goudappel werkt aan een systeem dat vraag, aanbod en marktregulering van deelmobiliteit bij elkaar brengt. Het systeem doet op persoonsniveau voorspellingen over de vraag naar deelmobiliteit, en kijkt daarnaast naar het aanbod, de marktcondities en het prijspeil. Zo ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de markt in de tijd. Overheden kunnen het systeem gebruiken om mobiliteits-vernieuwing te stimuleren. Ze kunnen onderzoeken welk beleid het meest effectief is om deelmobiliteit te laten groeien. Het systeem leent zich daarnaast ook om de vraag naar een nieuwe dienst te testen, of prijsstrategieën voor specifieke marktsegmenten te bepalen.

peter-klevering-klein

Jouw aanspreekpunt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Peter Klevering, directeur gebiedsontwikkeling bij Dura Vermeer.

Gebiedsontwikkelingen kunnen niet langer om mobiliteitshubs heen. 

Meer lezen?

Met elkaar realiseren van
voorzieningen en toepassingen

algemene kalender

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ga naar de inhoud