DMI-ecosyteem logo

zelforganisatie

Zelforganisatie gaat over gedeeld eigenaarschap als alternatief voor individueel gebruik. Het gaat over gezamenlijke initiatieven die gericht zijn op het met elkaar verbeteren van de kwaliteit van leven. Binnen het thema zelforganisatie is de lokale context van bijvoorbeeld een wijk leidend voor de ontwikkeling van innovaties. Naast de gebruikelijke samenwerking tussen markt en overheid bestaan ook steeds meer andere vormen van samenwerking, waarin alle belangen van de maatschappij en burgers zelf vertegenwoordigd zijn. Maatschappelijke waarde staat centraal. Directe betrokkenheid van de mensen waar het over gaat dus. We helpen burgers om zichzelf daarvoor te organiseren.
Foto van vier scholieren op een bankje in het park in lekker weer tijdens de landelijke buitenlesdag
Foto van man (op scootmobiel) en vrouw op een stadspark bankje

Dit willen we bereiken

We streven naar decentrale en lokale actie. Betrokken buurten bijvoorbeeld die hun eigen mobiliteit regelen. De coöperatie is daarvoor een belangrijk middel. In een coöperatie werken buurtbewoners samen om zo met elkaar meer te bereiken dan ieder voor zich. Ze voorzien gezamenlijk in een levensbehoefte: de vrijheid om te bewegen. Binnen dit thema willen we verschillende typen stakeholders opleiden om zelforganisatie mogelijk te maken en in te richten. We doen dit in de Commons Academy. In deze context verwijst “commons” naar een gedeelde hulpbron die collectief wordt beheerd door een gemeenschap voor wederzijds voordeel.

Vijf groepen

In de academy richten we ons op vijf verschillende groepen:

 • Burgers

  Hoe bouw je als burger samen met andere partijen in de samenleving aan commons, zoals bijv. een deelauto-cooperatie? Welke verantwoordlijkheden neem je op je en hoe verbind je jouw visie over jouw buurt aan die van andere bewoners en partijen in de samenleving?

 • Bedrijfsleven

  Hoe kan een bedrijf bijdragen aan commons? Dit vraagt een andere benadering dan bedrijven over het algemeen gewend zijn. Het belang van de samenleving staat centraal en alle andere aspecten zijn daar ondergeschikt aan.

 • Overheden

  Hoe kan een overheidsinstelling de ontwikkeling van commons faciliteren en eraan bijdragen? Een overheid zal veel actiever meedoen en een nieuwe vorm van samenwerking met burgers vormgeven.

 • Kennisinstituten

  Hoe kan een kennisinstelling bijdragen aan commons door kennis te ontsluiten? Banden met burgerorganisaties staan centraal en er zijn geen afhankelijkheden van het bedrijfsleven.

 • Kapitaal

  Waar komt het kapitaal vandaan voor de ontwikkeling van commons en hoe ontsluit je kapitaal om dit zo effectief mogelijk in te zetten?

Om succesvol aan commons te kunnen werken, werken alle partijen in een open omgeving samen.

Foto van een groepje senioren op een picknicbankje in een stadsbuurt
Fototo van een rode elektrische deelauto op een parkeerplaats

AAn de slag

Een van de concrete voorbeelden binnen dit thema is het project ‘DEEL’. Met tools en begeleiding helpen we buurtbewoners bij het opzetten van hun eigen coöperatie. Binnen die coöperatie worden de reeds aanwezige auto’s ingezet als zijnde beschikbaar als deelauto voor alle leden van de coöperatie. De coöperatie is dus eigenaar van de auto’s, en bewoners regelen onderling hun eigen mobiliteit. Dat maakt DEEL anders dan andere autodeel-initiatieven. Het heeft geen winstoogmerk, en is daardoor ook veel goedkoper. Momenteel zijn er vijf coöperaties actief in Den Haag, drie in Amsterdam en één in Utrecht. Lees hier meer. Dit willen we verder uitbouwen naar andere steden: leren van elkaars ervaringen en instrumenten, en waar mogelijk koppelen aan commons met andere doelen als wonen, energie en openbare ruimte en/of gezondheid.

Jouw aanspreekpunt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Walter Dresscher, thematrekker Zelforganisatie.

Zelforganisatie is cruciaal voor het creëren van veerkrachtige, duurzame gemeenschappen. Mensen verbeteren de levenskwaliteit van hun eigen buurt.

Portretfoto van Walther Dresscher
Met elkaar de kwaliteit van leven verbeteren.

algemene kalender

Ga naar de inhoud