DMI-ecosyteem logo

Publiek vervoer

Het OV worstelt met stijgende kosten en afnemende reizigersaantallen en daardoor het bedieningsniveau en lege bussen. De verschillen tussen gebieden, doelgroepen en pieken en dalen zijn al langer zorgpunten. Deelmobiliteit groeit maar is nog een beginnende markt met alle bijbehorende groeistuipen. WMO, doelgroepen-en leerlingenvervoer en de Ov-studentenkaart worden door verschillende overheden met verschillende instrumenten los van elkaar gestuurd en bekostigd. Een eenduidige digitale ontsluiting van het totale vervoer is nog ver te zoeken. Daarmee sluiten verschillende vormen van vervoer in hetzelfde gebied onvoldoende op elkaar aan. De bereikbaarheid van werklocaties en primaire voorzieningen in zorg, onderwijs staat daarmee onder druk.
Foto van Connexxion-bus in landelijk gebied met een molen op de achtergrond

Dit willen we bereiken

Publieke mobiliteit gaat over al het vervoer waarvoor reizigers niet een eigen vervoermiddel kunnen of willen gebruiken. Te denken valt aan treinen, bussen en buurt- en belbussen, maar ook aan deelfietsen en deelauto’s. Het thema publiek vervoer gaat conceptueel uit van één gezamenlijk systeem voor alle burgers. Door het wegnemen van schotten tussen de vervoerssilo’s én gebruik van gevarieerder materieelinzet én inzet van deelvervoer in plaats van enkel de klassieke grote bus in een conventionele concessie, kan een efficiëntere vraaggestuurde dienstverlening worden ingericht. Voorwaarde is wel dat dit voldoende digitaal ondersteund en gemonitord wordt op het geheel van vervoersdiensten en reizigersvragen. Dit leidt tot meer kwaliteit voor de burger tegen gelijkblijvende kosten.

Lees meer over de transitie naar dit nieuwe systeem in het Position Paper of bekijk de animatie hiernaast.

aan de slag- Pilot in Zeeland

Zeeland gaat als eerste met dit nieuwe publieke vervoerssysteem van start. Hiermee worden dorpen en wijken zeven dagen per week en tot 23.00 uur ’s avonds beter bereikbaar. Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland werken aan de uitvoering van het nieuwe vervoersysteem. Naast de vaste routes van bus, boot en trein, wordt ingezet op zogenaamd fijnmazig en flexibel vervoer zoals de flextaxi, deelfietsen, deelauto’s en carpoolinitiatieven. Er wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van een digitaal platform zodat het plannen, boeken, reizen en betalen via reis-apps mogelijk wordt. Tegelijkertijd blijft altijd mogelijk om een reis telefonisch te boeken via de gezamenlijke mobiliteitscentrale.

Ook met andere regio’s wordt samenwerking en ontwikkeling verkend, bijvoorbeeld bij het vernieuwen van OV-concessies en met regio’s die al om uiteenlopende redenen hebben aangegeven interesse te hebben in publiek vervoer.

Foto van een vrouw in een rolstoel in een publieke bus
Foto van Dirk Grevink

Jouw aanspreekpunt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Dirk Grevink, thematrekker van Publiek vervoer.

Met slimme combinaties van lopen, fietsen, openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en deelmobiliteit waarin alle vervoermiddelen optimaal worden benut, maken reizigers en gebieden een mobiliteitstransitie. 

Slimme combinaties waarin alle vervoersmiddelen op elkaar aansluiten en optimaal worden benut.

algemene kalender

Ga naar de inhoud