DMI-ecosyteem logo

Negen IT-partijen gecertificeerd voor leveren Connected Transport-diensten

Negen IT-partijen ontvingen vandaag een certificaat voor de Connected Transport-toepassingen die zij ontwikkelden voor de logistieke sector. Dankzij de toepassingen krijgen vrachtwagenchauffeurs real-time informatie in hun in-truck systemen, en kunnen zij beter anticiperen op actuele verkeerssituaties. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en zorgt voor duurzamer rijgedrag. Met de certificering wordt aangetoond dat de geleverde toepassingen voldoen aan de landelijke eisen en afgesproken standaarden, waardoor ze breed uitgerold kunnen worden. 

De connected toepassingen maken data-uitwisseling mogelijk tussen de vrachtwagen en intelligente systemen op en langs de weg zoals matrixborden, slimme verkeerslichten en bandenspanningsmeters. Denk bijvoorbeeld aan meldingen over een stilstaand voertuig, de start van een file of informatie van intelligente verkeerslichten (iVRI’s) rechtstreeks op hun boordcomputer. De toepassingen van Connected Transport leveren een transporteur veel op: hogere verkeersveiligheid, kostenbesparing en emissiereductie.   

Na een succesvolle eerste test in 2022 zijn vanaf februari 2023 negen IT-partijen gestart met het integreren van Connected Transport in hun bestaande in-truck oplossing. Dit zijn AddSecure, Aventeon, Data2Track, GPS-Buddy, Logi-App, MobiCoach, Pharox, Prometheus en Trimble. De negen IT-partijen worden voor toelevering van de real-time verkeersdata ondersteund door Vialis en Yunex Traffic. De certificering staat voor het succesvol integreren van Connected Transport in hun software en is een bekroning op een intensief jaar van ontwikkelen. Tevens is het een startsein voor grootschalige uitrol. 

Janneke Nijsing, projectleider Connected Transport voor SmartwayZ.NL: “We maken de omslag van lokale initiatieven naar landelijke realisatie. Hoe meer vervoerders en IT-partijen meedoen, hoe groter de resultaten zijn die we boeken op de wegen voor een veilig en bereikbaar Nederland. De certificering is dan ook een mooie stap in het verder opschalen van Connected Transport.” 

Robbert Janssen, projectleider voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “De Connected Transport-diensten zijn gebaseerd op open-source software en zijn het resultaat van een geslaagde publiek-private samenwerking. De toepassing op straat in de logistieke sector zorgt voor voordelen voor het bedrijfsleven én de maatschappij door het transport duurzamer, veiliger en efficiënter te maken. De diensten zullen ook steeds meer in stedelijk gebied uitgerold gaan worden wat de leefbaarheid van onze steden ten goede komt.” 

Subsidie voor transporteurs

Transporteurs die actief zijn in Zuid-Nederland en in de omgeving van Schiphol en Royal FloraHolland die willen profiteren van de voordelen van Connected Transport kunnen tot 14 december 2023 een gebruiksvergoeding aanvragen. Deze bedraagt 70 euro per voertuig.  Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op www.connectedtransport.nl of www.amsterdamlogistics.nl 

De certificaten werden uitgereikt door Vincent Habers (Ministerie van IenW) en Theo Stevens (SmartwayZ.NL) tijdens de Algemene Ledenvergadering van DALTI, branchevereniging voor IT-leveranciers in de logistiek, op de ICT&Logistiek beurs in de Jaarbeurs te Utrecht. 

 

Verwante Artikelen

Veiliger op weg door betere waarschuwingen op het dashboard en in navigatie

Op 4 juli 2022 trapten zes bedrijven en het ministerie van IenW in Utrecht de publiek-private samenwerking Safety Priority Services af. Bestuurders in Nederland krijgen dankzij deze samenwerking meer en betere veiligheidswaarschuwingen van auto of navigatiesysteem, met als eerste land van Europa ook in het hele land waarschuwingen voor naderende voertuigen met zwaailicht en sirene. Ook weggebruikers op provinciale en gemeentelijke wegen, waar relatief veel ongevallen zijn, ontvangen deze informatie.

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Samen aan de slag met slimme duurzame verstedelijking en logistiek

Ineke Meijer en Cathelijne Hermans zijn sinds maart aangesteld als nieuwe programmamanagers slimme duurzame verstedelijking en logistiek. Op 18 april presenteerden zij het vernieuwde Plan van Aanpak voor Logistiek aan 20 vertegenwoordigers vanuit gemeenten. Met vier nieuwe actielijnen leggen zij de basis voor het vervolg van slimme duurzame verstedelijking en logistiek, en de inpassing van stadsdistributie in het DMI-ecosysteem.

Ga naar de inhoud