DMI-ecosyteem logo

Provincie Noord Holland investeert € 11 miljoen in slimme mobiliteit

Een zelfrijdende bus die zonder chauffeur van halte naar halte rijdt. Slimme fietspaden waar groepen scholieren vaker groen krijgen. Automobilisten die als eerste gewaarschuwd worden over een pech-of ongeval op de route. Dat zijn enkele voorbeelden van slimme technologieën voor het verkeer die de provincie Noord-Holland inzet of onderzoekt. De provincie investeert ruim € 11 miljoen in deze innovatieve maatregelen – Smart Mobility – om de regio bereikbaar en leefbaar te houden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Niet alleen voor nu, ook voor de toekomst. 

Smart Mobility (slimme mobiliteit) gaat om innovatieve oplossingen voor het verkeer, zoals het inzetten van nieuwe technieken, digitalisering, automatisering en data. Niet alleen voor de auto, ook voor de scheepvaart, logistieke sector en de fiets. Deze ontwikkelingen lijken misschien nog ver weg, maar in Noord-Holland is al veel mogelijk. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage Focus Smart Mobility 2022-2025 (2,75 MB). 

Slimme technologieën verbeteren verkeersveiligheid 

Ongelukken voorkomen? Slimme technologieën kunnen daarbij helpen. Door verkeerslichten slim in te stellen, verbetert de provincie de verkeersveiligheid op schoolfietsroutes. Groepen scholieren krijgen daardoor nu al op 11 kruispunten vaker en langer groen. Dit voorkomt dat de laatste uit de groep net door rood rijdt om bij de rest van de groep te blijven. Binnenkort wordt dit op meer fietspaden toegepast. 

Waar is het glad? Op welke punten remmen auto’s vaker? Steeds meer nieuwe auto’s kunnen dit soort data doorgeven aan wegbeheerders. Hierdoor zijn er extra ‘ogen’ op de weg en eerder onveilige situaties in het vizier. De provincie kan vervolgens maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Een ander voorbeeld is dat verkeer nog te vaak hard langs wegafzettingen rijdt, bijvoorbeeld bij een pechgeval. De provincie heeft daarom een test uitgevoerd waarbij de weginspecteur automatisch een waarschuwing naar het dashboard van automobilisten stuurt ‘pas op stilstaand voertuig’. Automobilisten zijn hierdoor tijdig gewaarschuwd en kunnen eerder anticiperen op onverwachte verkeerssituaties. 

Drukke wegen, toch bereikbaar blijven 

De Noord-Hollandse wegen zijn al druk en er komt de komende jaren nog meer verkeer bij, doordat er nieuwe woonwijken worden gebouwd. Die woningen moeten op een duurzame wijze ingericht en bereikbaar zijn. Daarvoor heeft de provincie een strategie opgesteld voor een netwerk van mobiliteitshubs om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit zijn plekken waar verschillende vormen van vervoer samenkomen, waar reizigers kunnen wisselen van vervoersmiddelen, zoals treinen, bussen, trams, fietsen, deelauto’s of scooters. Het doel van een mobiliteitshub is om het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen, de mobiliteit te verbeteren en duurzame vervoersopties te stimuleren. Het openbaar vervoer kampt met personeelstekort, de provincie onderzoekt daarom de (on)mogelijkheden voor het inzetten van zelfrijdende bussen. Technisch is het mogelijk, maar hoe werkt dat in de praktijk? Wie weet rijdt een bus zonder buschauffeur over een tijd van A naar B en wordt dat het ov van de toekomst.  

De komende jaren moeten veel bruggen vervangen worden met wegwerkzaamheden en hinder tot gevolg. Door data te delen over de werkzaamheden, ontvangen reizigers betere reisinformatie via hun navigatiesystemen. Door data uit te wisselen en beschikbaar te stellen aan brugwachters, automobilisten en schippers vermindert de provincie de overlast en verbetert ze de doorstroming op de weg en op het water. 

Een gezonde leefomgeving

Door het gebruik van schonere vervoersmiddelen te stimuleren en mensen vaker op de fiets of met het OV te laten reizen, ontstaat meer ruimte in de straat. Ook is het beter voor het milieu en draagt het bij aan de afgesproken klimaatdoelen. De provincie stimuleert autodeelprojecten en zet Smart Mobility maatregelen in om het verkeer beter te spreiden en piekdrukte te voorkomen bij wegwerkzaamheden, evenementen en op drukke dagen naar recreatiegebieden. 

Investering van ruim € 11 miljoen in Smart Mobility 

De provincie vindt het belangrijk om Noord-Holland bereikbaar en leefbaar te houden en de verkeersveiligheid flink te verbeteren. Daarom investeert de provincie in Smart Mobility-maatregelen. Tot en met 2025 is daarvoor € 11 miljoen beschikbaar, waarvan € 8.766.440 provinciaal geld en het resterende bedrag komt van samenwerkingsprojecten en subsidies. Meer weten? Lees de voortgangsrapportage (2,75 MB) of kijk op www.noord-holland.nl/smartmobility

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Rijk investeert zes miljoen euro om publiek vervoer in Zeeland mogelijk te maken

AMERSFOORT – Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Harry van der Maas van Provincie Zeeland kondigen op 13 november 2023 aan dat door het ministerie een bedrag van zes miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om publiek vervoer in Nederland mogelijk te maken. Komend jaar gaat Zeeland als eerste met dit nieuwe publieke vervoerssysteem van start. Dit is bekendgemaakt tijdens de conferentie Bereikbaarheid voor Iedereen in Amersfoort.

Veiliger op weg door betere waarschuwingen op het dashboard en in navigatie

Op 4 juli 2022 trapten zes bedrijven en het ministerie van IenW in Utrecht de publiek-private samenwerking Safety Priority Services af. Bestuurders in Nederland krijgen dankzij deze samenwerking meer en betere veiligheidswaarschuwingen van auto of navigatiesysteem, met als eerste land van Europa ook in het hele land waarschuwingen voor naderende voertuigen met zwaailicht en sirene. Ook weggebruikers op provinciale en gemeentelijke wegen, waar relatief veel ongevallen zijn, ontvangen deze informatie.

Reacties

Ga naar de inhoud