DMI-ecosyteem logo

Connected Transport Week 2024: verder werken aan landelijke opschaling van slimme logistieke datatoepassingen in de praktijk

Van 17 tot 20 juni vindt de landelijke Connected Transport Week plaats. Vervoerders, wegbeheerders en logistieke IT-leveranciers kunnen tijdens verschillende evenementen kennis maken met slimme logistieke datatoepassingen. Deze technologieën dragen bij aan een veiliger en bereikbaar Nederland dat klaar is voor de toekomst. De week is een initiatief van verschillende samenwerkende regio’s (gemeentes en provincies) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om samen met de sector Connected Transport in de logistieke praktijk te brengen. 

Verkeersinformatie in de boordcomputer 

Onderdeel van de week is het testen van realtime verkeersinformatie via de boordcomputer in de vrachtwagen. Chauffeurs ontvangen onder meer veiligheidsmeldingen en alerts binnen op hun boordcomputer, met een passend advies om in te spelen op gevaarlijke situaties. Beter inzicht in verkeerssituaties verhoogt de veiligheid en zorgt voor meer rust in de cabine. Dankzij prioriteitsverlening voor de logistiek bij slimme verkeerslichten kunnen vrachtwagens soepeler doorrijden. Dit bespaart brandstof, vermindert CO2- en stikstofuitstoot en verhoogt het comfort voor chauffeurs. 

Gebruik van overheidsdata van wegbeheerders voor de logistiek 

Verder is er aandacht voor het gebruik van data door wegbeheerders. Zo kunnen de wegbeheerders data over lokale venstertijden, schoolzones, milieuzones, laad- en losplekken en geplande wegwerkzaamheden op een gestandaardiseerde manier beschikbaar stellen voor de logistieke sector. IT-leveranciers verwerken deze informatie in logistieke software. Dat maakt het eenvoudiger voor planners om de juiste route te kiezen.  En chauffeurs krijgen onderweg een melding dat ze een zone of venstertijdgebied naderen. Dit helpt om zoekverkeer in de stad te verminderen en overlast van de logistiek te beperken.  

Landelijke aanpak 

De Connected Transport Week wordt georganiseerd door Gemeente Almelo en Provincie Overijssel, Amsterdam Logistics (Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer), SmartwayZ.NL (Provincie Noord-Brabant en Provincie Limburg en aantal gemeenten waaronder gemeente Breda), Provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

De samenwerking tussen regio’s is belangrijk, aldus Christa Baas, logistiek makelaar bij de provincie Overijssel: “logistiek houdt niet op bij de grenzen van de regio, dus het is belangrijk dat de slimme logistieke informatiediensten landelijk beschikbaar zijn.” Jaco van Veldhuijsen, projectleider bij de provincie Utrecht, vult aan: “we maken de omslag van lokale initiatieven naar landelijke realisatie. Hoe meer vervoerders en IT-partijen meedoen, hoe groter de resultaten zijn die we boeken op de wegen voor een veilig en bereikbaar Nederland.” 

Verwante Artikelen

Negen IT-partijen gecertificeerd voor leveren Connected Transport-diensten

Negen IT-partijen ontvingen vandaag een certificaat voor de Connected Transport-toepassingen die zij ontwikkelden voor de logistieke sector. Dankzij de toepassingen krijgen vrachtwagenchauffeurs real-time informatie in hun in-truck systemen, en kunnen zij beter anticiperen op actuele verkeerssituaties. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en zorgt voor duurzamer rijgedrag. Met de certificering wordt aangetoond dat de geleverde toepassingen voldoen aan de landelijke eisen en afgesproken standaarden, waardoor ze breed uitgerold kunnen worden.

Samen aan de slag met slimme duurzame verstedelijking en logistiek

Ineke Meijer en Cathelijne Hermans zijn sinds maart aangesteld als nieuwe programmamanagers slimme duurzame verstedelijking en logistiek. Op 18 april presenteerden zij het vernieuwde Plan van Aanpak voor Logistiek aan 20 vertegenwoordigers vanuit gemeenten. Met vier nieuwe actielijnen leggen zij de basis voor het vervolg van slimme duurzame verstedelijking en logistiek, en de inpassing van stadsdistributie in het DMI-ecosysteem.

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Reacties

Ga naar de inhoud