DMI-ecosyteem logo

Project Road Monitor naar volgende stap Categorie: News Leestijd: 2 min Aantal woorden: 458

Auto’s gaan wegbeheerders helpen door hen continu te informeren over hoe de weg erbij ligt. Zo krijgen de wegbeheerders een frequenter en completer beeld van de onderhoudstoestand en van verkeersonveilige situaties op de weg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt samen met Mercedes-Benz dat anonieme informatie uit voertuigen de komende twee jaar wordt gedeeld met alle Nederlandse wegbeheerders.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Op dit moment verzamelen we informatie over onze wegen via bijvoorbeeld vaststaande sensoren of rondrijdende weginspecteurs. Doordat nu niet continu kan worden gemeten, is ons wegbeeld niet actueel. Door duizenden auto’s van Mercedes te gebruiken, weten wegbeheerders sneller wat de kwaliteit van hun weg is. Daarom vind ik deze samenwerking een waardevolle toevoeging. De komende twee jaar kunnen alle Nederlandse wegbeheerders de informatie gebruiken, dat financieren we vanuit de Rijksoverheid.”

Seintje bij gladheid of gat in de weg
De sensoren die bestuurders nu helpen om comfortabel en veilig te rijden, kunnen ook de kwaliteit van een weg in de gaten houden. Is het glad, zijn verkeersborden en belijning nog goed zichtbaar, is het wegdek beschadigd of rijden auto’s ergens vaak over een doorgetrokken streep (bijvoorbeeld omdat de bocht daar te scherp is)?

Wegbeheerders kunnen deze informatie gebruiken voor het plannen van wegonderhoud. Zo zijn ze bijvoorbeeld beter in staat om aannemers en strooiploegen efficiënt aan te sturen. Uiteindelijk zal het snelle overzicht van de wegsituatie helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wegbeheerder ziet en organiseert
Als wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies of gemeenten) zich aansluiten bij het initiatief ‘Road Monitor’, kunnen ze de geanonimiseerde data over hun wegen zien op een dashboard. Dat geeft dan bijvoorbeeld aan: “Tien voertuigen konden hier de belijning niet goed detecteren”. Het dashboard combineert de voertuiginformatie met publieke data, zoals over het weer en verkeersongevallen.

Met het project Road Monitor krijgen wegbeheerders op het dashboard schade of slijtage sneller in beeld. Daardoor kan dit efficiënter worden verholpen. De inzet is ook om hiermee groot onderhoud te voorkomen of zelfs uit te stellen, omdat de kleine schades eerder worden gerepareerd. Dit maakt de weg niet alleen veiliger voor weggebruikers, ook onverwachte hinder wordt voorkomen.

Investering door IenW
Met Mercedes is afgesproken om gedurende twee jaar dit gezamenlijke traject in te gaan. In die periode beoordelen het ministerie, Mercedes-Benz en de aangesloten wegbeheerders de toegevoegde waarde van de Road Monitor. Het gaat dan om vragen als: Is de informatie voldoende gedetailleerd en betrouwbaar? Hoe kan deze informatie het best worden gedeeld met wegbeheerders? Wat betekent dit voor werkprocessen? Levert het genoeg op?

Uitnodiging aan wegbeheerders
Gedurende twee jaar wordt het dashboard gefinancierd door het ministerie van IenW. Alle wegbeheerders kunnen de informatie dus gratis gebruiken in deze periode. Zij kunnen zich aanmelden via de homepage.  Eind 2023 wordt de balans opgemaakt en wordt de meerwaarde geëvalueerd.

Verwante Artikelen

Digitale hobbels op de weg

Data uit de sensoren van voertuigen kan helpen om bepaalde afwijkingen in het wegdek sneller en beter in beeld te krijgen. Daarmee is voertuigdata een waardevolle aanvulling op de periodieke asfaltinspecties van wegbeheerders. Voor het meten van stroefheid – belangrijk voor de bandengrip op de weg – ligt het iets complexer.

Reacties

Ga naar de inhoud