DMI-ecosyteem logo
directeuren en minister rond het tekenbord

Minister Harbers en 6 organisaties tekenen samenwerkingsovereenkomst voor verhogen veilig gebruik rijhulpsystemen

Minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekent vandaag samen met ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), RDW en RAI Vereniging het ADAS-convenant. Hiermee continueren deze partners  hun samenwerking in de ADAS alliantie, gericht op het verhogen van het veilig gebruik van rijhulpsystemen in auto’s. Deze systemen kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op de weg. Voorwaarde is wel dat de bestuurder de functies op een veilige, verantwoorde manier gebruikt. De komende jaren blijft de ADAS alliantie zich hier actief voor inzetten.

Rijhulpsystemen zijn bijvoorbeeld een noodremsysteem en adaptive cruise control. De techniek staat ook wel bekend als ADAS: Advanced Driver Assistance Systems. Vanuit Europese regelgeving is een aantal rijhulpsystemen verplicht gesteld voor auto’s die vanaf juli 2022 op de markt kwamen en vanaf juli 2024 voor alle nieuwe voertuigen. Dit zorgt voor een grote toename van auto’s met ADAS in het Nederlandse wagenpark.

Kennis vergroten

Uit onderzoek blijkt dat 48% van de automobilisten aangeeft over een goed kennisniveau van de werking en reikwijdte van rijhulpsystemen te beschikken. Dat percentage moet omhoog, wat minister Harbers betreft. Minister Harbers: “We zien dat voertuigen door slimme oplossingen steeds veiliger worden. Denk aan systemen die zorgen dat je binnen de lijnen blijft of die remmen bij een bijna-ongeluk. Voertuigen mét deze systemen hebben minder ongelukken dan voertuigen zonder de systemen. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen weten hoe ze de systemen moeten gebruiken. De systemen kunnen zich bijvoorbeeld niet altijd aanpassen aan wegwerkzaamheden, en bij hevige sneeuwval zien ze de lijnen niet meer goed. Het is dan belangrijk als iedereen weet hoe ze daarmee moeten omgaan. Daarom is dit convenant en deze alliantie zo belangrijk, die heeft als doel om de kennis te vergroten.” Om het belang te onderstrepen ondertekenen minister Harbers en directeuren van ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), RDW en de RAI Vereniging het ADAS-convenant. Het convenant is een vervolg op een eerder convenant uit 2019.

Rijonderwijs en voorlichting tijdens aankoop

De alliantie richt zich op de Nederlandse gebruiker van ADAS. Eén van de partijen zet zich bijvoorbeeld in om de voorlichting te verbeteren die wordt gegeven aan kopers van een nieuwe auto. Daarnaast kan iedereen die in 2024 gaat afrijden voor het autorijbewijs vragen verwachten over rijhulpsystemen tijdens het praktijkexamen. Te denken valt aan vragen over parkeersensoren, lane-assist en verkeersbordherkenning. Zo worden de rijexamens stapsgewijs aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen van auto’s.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Veiliger op weg door betere waarschuwingen op het dashboard en in navigatie

Op 4 juli 2022 trapten zes bedrijven en het ministerie van IenW in Utrecht de publiek-private samenwerking Safety Priority Services af. Bestuurders in Nederland krijgen dankzij deze samenwerking meer en betere veiligheidswaarschuwingen van auto of navigatiesysteem, met als eerste land van Europa ook in het hele land waarschuwingen voor naderende voertuigen met zwaailicht en sirene. Ook weggebruikers op provinciale en gemeentelijke wegen, waar relatief veel ongevallen zijn, ontvangen deze informatie.

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Reacties

Ga naar de inhoud