DMI-ecosyteem logo
Niews image 06

ADAS Alliantie: meer focus op de gebruiker van ADAS

De ADAS Alliantie gaat een belangrijke, nieuwe fase in. Met een nieuw convenant en een uitgebreider netwerk staat de komende jaren de focus op de gebruiker centraal. Het belangrijkste doel is het verder vergroten van een veilig gebruik van ADAS.

ADAS staat voor Advanced Driver Assistance Systems. Daaronder verstaan we alle rijhulpsystemen zoals de dodehoekwaarschuwing, Adaptive Cruise Control en noodhulpsystemen, waaronder het autonoom noodremsysteem. In 2019 is de ADAS Alliantie gelanceerd, met inmiddels 63 aangesloten partijen.

Enkele resultaten

“Er is nog volop werk aan de winkel voor de ADAS Alliantie, maar we hebben ook niet stilgezeten”, vertelt Kim van den Berg, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van IenW. “Begin vorig jaar is de publiekscampagne gelanceerd.” De campagne komveiligthuis.nl/slim heeft als doel mensen met een moderne auto meer te leren over de rijhulpsystemen en de vuistregels voor veilig gebruik, en kan door iedereen gedownload en gedeeld worden. Kim: “Ook hebben we het onderzoek trendanalyse ADAS herhaald, gericht op de ervaringen van ADAS-weggebruikers in relatie tot verkeersveiligheid. Daarnaast is het netwerk verder uitgebreid. We kunnen nu snel schakelen met werkgroepen die zich bezighouden met de infrastructuur van de toekomst, connected and automated vehicles en digitalisering. Allemaal relevante aandachtsgebieden.”

Nieuw convenant

Onder de 63 bij de alliantie aangesloten partijen zijn brancheverenigingen, schadeherstellers, opleidingsinstituten, dataproviders en overheden. “De kerngroep, met daarin de ANWB, RDW, BOVAG, RAI Vereniging, Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA, Verbond van Verzekeraars en het Ministerie van Infrastructuur van Waterstaat, komt frequent bijeen. We zetten ons gezamenlijk in om veilig gebruik van ADAS te stimuleren”, vertelt Kim. “ADAS functioneert het beste als de driehoek voertuig, (digitale) infrastructuur en gebruiker goed functioneert. Ik kan alvast verklappen dat ons nieuwe convenant uitgaat van een meer doelgroepgerichte benadering, met focus op de gebruiker.”

Vervolg campagne

Om een vervolg te geven aan de genoemde publiekscampagne wil de ADAS Alliantie nog gerichter onderzoek doen naar de ADAS-gebruiker. Kim: “Het huidige campagnefilmpje heeft een heel algemene boodschap. Dat kan ook niet anders, want er is geen registratie van wie welke ADAS in zijn voertuig heeft. Maar er zijn verschillen in hoe gebruikers met de systemen omgaan. En er is ook verschil tussen zakelijk en particulier gebruik. Hoe zorg je dat iedereen geactiveerd wordt om de werking en beperkingen van een systeem te kennen? Gebruikers doen aannames over die werking, maar komen er misschien te laat achter wat een voertuig of systeem daadwerkelijk kan of niet kan. Detecteert het bijvoorbeeld ook motorrijders? Kan het buiten de snelweg ook aangezet worden? De fabrikant moet informatie leveren en de gebruiker moet deze tot zich nemen. We gaan op zoek naar hoe we de verschillende gebruikers kunnen benaderen en op welke momenten. Zo kunnen we de campagne nog gerichter vormgeven.”

Wisseling van de wacht

“Het afgelopen jaar heeft voorzitter Henk Schravemade zich volledig ingezet in het vernieuwen van het convenant van de ADAS Alliantie. Dit was nodig om de vervolgfase van de alliantie te kunnen starten. Deze nieuwe fase gaan we in met een nieuwe voorzitter, namelijk met Ward Koopmans”, vertelt Kim. “We willen Henk Schravemade hartelijk danken voor de tomeloze inzet en energie die hij in het nieuwe convenant gestoken heeft. Ward Koopmans heeft als Director Consulting Expert Smart Mobility bij CGI Nederland veel ervaring met het werkveld. Met Ward gaat de alliantie verder werken aan haar doelen. We hebben er alle vertrouwen in dat we, nu het fundament goed staat, met alle partijen samen het veilig gebruik van ADAS kunnen vergroten. ”

Verwante Artikelen

Minister Harbers en 6 organisaties tekenen samenwerkingsovereenkomst voor verhogen veilig gebruik rijhulpsystemen

Minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekent vandaag samen met ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), RDW en RAI Vereniging het ADAS-convenant. Hiermee continueren deze partners hun samenwerking in de ADAS alliantie, gericht op het verhogen van het veilig gebruik van rijhulpsystemen in auto’s. Deze systemen kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op de weg. Voorwaarde is wel dat de bestuurder de functies op een veilige, verantwoorde manier gebruikt. De komende jaren blijft de ADAS alliantie zich hier actief voor inzetten.

Veiliger op weg door betere waarschuwingen op het dashboard en in navigatie

Op 4 juli 2022 trapten zes bedrijven en het ministerie van IenW in Utrecht de publiek-private samenwerking Safety Priority Services af. Bestuurders in Nederland krijgen dankzij deze samenwerking meer en betere veiligheidswaarschuwingen van auto of navigatiesysteem, met als eerste land van Europa ook in het hele land waarschuwingen voor naderende voertuigen met zwaailicht en sirene. Ook weggebruikers op provinciale en gemeentelijke wegen, waar relatief veel ongevallen zijn, ontvangen deze informatie.

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Ga naar de inhoud