DMI-ecosyteem logo

5G-Blueprint: kansen voor op afstand bestuurd goederenvervoer

Vrachtwagens, personenauto’s, kiepwagens en binnenvaartschepen kunnen met hulp van het 5G-telecomnetwerk op afstand bestuurd worden en zonder problemen de landsgrens passeren. Dat is een van de uitkomsten van het Europese onderzoeks- en innovatieproject 5G-Blueprint. Met het project is belangrijke kennis en ervaring opgedaan om dit soort technieken mogelijk te maken. De Nederlandse en Vlaamse overheid en 24 publiek-private partners uit vier landen kwamen op 21 november bijeen in Sas van Gent om de bevindingen van het onderzoek te delen.

 

Bij teleoperatie worden voer- en vaartuigen op grote afstand met een stuur of joystick bestuurd, terwijl de bestuurder op beeldschermen de camerabeelden van de omgeving ziet en omgevingsgeluid hoort. Snelle en betrouwbare data- en informatie-uitwisseling zijn hiervoor cruciaal. Net als het naadloos overgaan op een andere netwerkprovider, zoals bij het passeren van een landsgrens. De bestuurder op afstand kan eenvoudig switchen tussen diverse voertuigen. Betrouwbare connectiviteit kan de (verkeers)veiligheid en de efficiëntie van het logistieke proces vergroten. Teleoperatie kan een onderdeel worden van geautomatiseerde vervoersystemen, bijvoorbeeld op delen van een bepaald traject. Denk aan autonoom rijdende vrachtauto’s die ’s nachts op de snelweg rijden, maar waarbij op de op- en afritten een bestuurder op afstand het rijden kan overnemen.

 

Kansrijke toepassingen

Goederenvervoer door drukke stadscentra en woonwijken zet de veiligheid en leefbaarheid van gemeenten onder druk. Ook is er een groot tekort aan bekwame beroepschauffeurs en schippers. Inzet op onder meer autonoom vrachtvervoer kan bijdragen aan oplossingen hiervoor.  Autonoom vervoer over water kan de modal shift bovendien extra stimuleren om zo het wegennet te ontlasten. IenW ziet kansrijke toepassingen, bijvoorbeeld door vrachtvervoer naar de nacht te verplaatsen op hub-to-hub verbindingen. De logistieke sector is de eerste, maar niet de enige sector waarvoor de resultaten van 5G-Blueprint waardevol kunnen zijn. Op het spoor vinden verschillende proeven plaats met zelfrijdende treinen en besturen op afstand op emplacementen. Samen met de OV-sector in Nederland werkt het ministerie van IenW daarnaast aan een gezamenlijke aanpak om autonoom vervoer verder te brengen, bijvoorbeeld voor de ‘last mile’ van en naar huis.

 

Live demonstraties

Tijdens het showcase event in het Industrieel Museum Zeeland werden demonstraties gegeven van het naadloos passeren van de landsgrens en bijbehorende overgang naar een ander telecomnetwerk door onder meer een op afstand bestuurd binnenvaartschip en personenauto. Ook werd een kiepauto, waarmee onder meer bulkgoederen en gevaarlijke stoffen verplaats worden op havens, op afstand bestuurd. Ook teleoperatie van een vrachtwagen werd getoond, die vervolgens zelfstandig kon inparkeren bij de laad- en losplaats. Kees van der Burg, Directeur Generaal Mobiliteit van het ministerie van IenW: “Ik zie kansen voor doorontwikkeling, zeker als we stap voor stap te werk gaan. Voor zowel teleoperatie als autonoom rijden dienen we nog enkele hordes te nemen. Bijvoorbeeld op juridisch gebied. Zo vraagt de introductie van geautomatiseerd vervoer aanpassingen in onze uitvoeringsorganisaties en wetten om bijvoorbeeld de aansprakelijkheid, verzekerbaarheid, en handhaafbaarheid te kunnen vastleggen. Nederland pakt hiervoor de handschoen op, onder meer door de Taskforce Automated Driving Systems te starten, in samenwerking met het ministerie van JenV, RDW, CBR en RWS.”

 

 

 

 

Verwante Artikelen

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Rijk investeert zes miljoen euro om publiek vervoer in Zeeland mogelijk te maken

AMERSFOORT – Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Harry van der Maas van Provincie Zeeland kondigen op 13 november 2023 aan dat door het ministerie een bedrag van zes miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om publiek vervoer in Nederland mogelijk te maken. Komend jaar gaat Zeeland als eerste met dit nieuwe publieke vervoerssysteem van start. Dit is bekendgemaakt tijdens de conferentie Bereikbaarheid voor Iedereen in Amersfoort.

Voorwaarts met geautomatiseerd Openbaar Vervoer

Op 8 maart kwamen zo’n 20 vertegenwoordigers van markt en overheid bijeen om volgende stappen te zetten op het gebied van geautomatiseerd Openbaar Vervoer. Dit was de laatste bijeenkomst uit een reeks van vier. Doel is om geautomatiseerd openbaar vervoer van personen in 2040 onderdeel te maken van een vraaggestuurd en fijnmazig vervoerssysteem. Geautomatiseerd OV kan, als aanvulling op traditioneel openbaar vervoer, bijdragen aan een veilige, betaalbare en inclusieve manier van reizen in een vernieuwd mobiliteitssysteem.

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Reacties

Ga naar de inhoud