DMI-ecosyteem logo

Doel van het project Road Monitor

Data vormen een belangrijke basis voor mobiliteitsinnovaties en zijn nodig om de huidige mobiliteitsuitdagingen te overwinnen. In dit project Road Monitor beoordelen Mercedes-Benz, het ministerie en een aantal wegbeheerders of het gebruik van voertuigdata inderdaad een waardevolle nieuwe informatiebron is voor het plannen van beheer en onderhoud, het bepalen van strooiroutes, sneller verhelpen van schades. En hoe dit een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid.

Nieuwe informatiebron
Het project Road Monitor gaat de komende twee jaar over het delen van anonieme informatie uit voertuigen met alle wegbeheerders, het verzamelen van resultaten en conclusies formuleren over de toegevoegde waarde van deze nieuwe informatiebron voor werkprocessen voor wegbeheer, wintermanagement en verkeersveiligheid.

Dashboard
Sensoren uit auto’s worden gebruikt om continu in de gaten te houden wat de kenmerken van de weg zijn. Is het glad, zijn verkeersborden nog goed leesbaar, is het wegdek beschadigd? Deze informatie staat in het zogenaamde dashboard. Wegbeheerders kunnen de informatie filteren en gebruiken voor hun processen en werkzaamheden. Deze informatie kan een welkome aanvulling op bestaande wegscans en inspecties zijn omdat de informatie veel fijnmaziger is. De daadwerkelijke meerwaarde gaan we de komende twee jaar achterhalen.

Data versus Informatie
Data uit voertuigen is belangrijke informatie voor de staat van de weg. Voortuigdata is bijvoorbeeld: indrukken rempedaal, stuurbeweging, buitentemperatuur, beweging schokdemper. Dit levert informatie en inzichten op voor de wegbeheerder op basis waarvan hij keuzes kan maken voor bv timing van onderhoud, snelheid van het verhelpen van schade, strooiroutes, maatregelen voor wegbeheer. Een voorbeeld: De regendetector detecteert water op de voorruit, sensors voor tractiecontrole (ABS) worden geactiveerd en de temperatuursensor geeft aan -5 graden C. Dit zijn data die vertaald kunnen worden in de informatie dat het hoogstwaarschijnlijk glad is en er sprake is van veiligheidsrisico’s.

Datasecurity
In het project is de afgegeven informatie samengesteld uit de geaggregeerde data van meerdere voertuigen die overeenkomstig data genereren. Dit is nodig voor gevalideerde en betrouwbare informatie én het garanderen van de privacy.

Kennis bundelen
Meerdere wegbeheerders in Nederland hebben zelfstandige ‘kleine’ pilots gedaan met voertuigdata. Daarmee zijn de technische mogelijkheden aangetoond. In het ROMO project gaan we de kennis van meerdere wegbeheerders verzamelen én combineren met de kennis en kunde van Mercedes-Benz. Zo achterhalen we wat nodig is voor de opschaling en het gebruik van voertuiginformatie.

Een bijdrage aan het project?
Heb je kennis en ervaringen die van waarde is voor dit project? Wil je als wegbeheerder ook mee doen? Erik Vrijens en Koen Steenbakkers geven je graag meer informatie.

Verwante Artikelen

Digitale hobbels op de weg

Data uit de sensoren van voertuigen kan helpen om bepaalde afwijkingen in het wegdek sneller en beter in beeld te krijgen. Daarmee is voertuigdata een waardevolle aanvulling op de periodieke asfaltinspecties van wegbeheerders. Voor het meten van stroefheid – belangrijk voor de bandengrip op de weg – ligt het iets complexer.

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Reacties

Ga naar de inhoud