DMI-ecosyteem logo

NIEUWS

Niews image 03

Rol voor mobiliteitsdienstverleners bij bevordering duurzame mobiliteit werkgevers

Het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van bewuste keuzes voor duurzame mobiliteit. Het besluit, dat voortkomt uit het Klimaatakkoord, verplicht werkgevers om hun mobiliteit te administreren en stuurt aan op het verminderen van de CO2-emissie. Dit biedt kansen voor mobiliteitsdienstverleners om met innovatieve oplossingen

Lees verder »
Niews image 04

Samen aan de slag met slimme duurzame verstedelijking en logistiek

Ineke Meijer en Cathelijne Hermans zijn sinds maart aangesteld als nieuwe programmamanagers slimme duurzame verstedelijking en logistiek. Op 18 april presenteerden zij het vernieuwde Plan van Aanpak voor Logistiek aan 20 vertegenwoordigers vanuit gemeenten. Met vier nieuwe actielijnen leggen zij de basis voor het vervolg van slimme duurzame verstedelijking en

Lees verder »
Niews image 05

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand

Lees verder »
Niews image 07

Voorwaarts met geautomatiseerd Openbaar Vervoer

Op 8 maart kwamen zo’n 20 vertegenwoordigers van markt en overheid bijeen om volgende stappen te zetten op het gebied van geautomatiseerd Openbaar Vervoer. Dit was de laatste bijeenkomst uit een reeks van vier. Doel is om geautomatiseerd openbaar vervoer van personen in 2040 onderdeel te maken van een vraaggestuurd

Lees verder »
Niews image 08

Nationaal Groeifonds investeert 85 miljoen euro in DMI-ecosysteem

De Ministerraad besloot vrijdag 24 februari op advies van het Nationaal Groeifonds om 85 miljoen euro te investeren in het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking, over de totale looptijd van 5 jaar. Het bedrijfsleven draagt aanvullend 42 miljoen euro bij. Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen

Lees verder »
Niews image 10

Wie ontwerpt de meest duurzame mobiliteitshub?

Kennisplatform CROW en het ministerie van IenW hebben de voorwaarden vastgesteld van de prijsvraag voor het ontwerp van de meest duurzame mobiliteitshub. De prijsvraag werd op 17 januari aangekondigd tijdens de sessie ‘Mobiliteitshubs in steden’ op InfraTech 2023 in Rotterdam. Het beste antwoord op die prijsvraag levert de indiener 10.000

Lees verder »
Ga naar de inhoud