DMI-ecosyteem logo

Van concurrentie naar samenwerking met internationale ambitie: DMI-deelnemers SWARCO en Monotch doen het

SWARCO en Monotch, beide actief op het gebied van verkeerstechnologie, zijn een samenwerking aangegaan om coöperatieve, verbonden en geautomatiseerde mobiliteitsdiensten (CCAM) op grote schaal te implementeren. Met behulp van plug-and-play oplossingen kunnen steden veiliger, duurzamer, meer inclusieve en efficiënte mobiliteit bevorderen. Zowel SWARCO en Monotch investeren in een aanvullend pakket voor steden en wegbeheerders, dat de weg vrijmaakt voor grootschalige CCAM-inzet.

Het initiatief ontstond toen SWARCO en Monotch concurrenten werden binnen bepaalde segmenten van de CCAM-waardeketen. In plaats van te proberen elkaar te verslaan, zagen beide bedrijven al snel in dat samenwerking de betere keuze is. De beslissing veranderde de verhoudingen van concurrentie naar samenwerking. In de samenwerking wordt gebruik gemaakt van de data-uitwisselingsomgeving van Monotch en de uitgebreide sectorkennis en ITS-portfolio van SWARCO. “We zijn blij om dit branche-veranderende initiatief te starten met Monotch”, zegt Christoph Stögerer, Vice President Products & Solutions ITS bij SWARCO. “Samen geven we niet alleen het CCAM-landschap een nieuwe invulling, maar zetten we ook een nieuwe standaard voor samenwerking binnen de industrie.” Menno Malta, CEO van Monotch, benadrukt het belang van het partnerschap en voegt hieraan toe: “Onze samenwerking met SWARCO is een cruciaal moment in de evolutie van CCAM. We combineren onze krachten om daadwerkelijke vooruitgang in CCAM-technologie te krijgen, zodat uiteindelijk de ervaring voor weggebruikers in heel Europa verbetert.”

Een belangrijke succesfactor in deze samenwerking is de praktijkgerichte aanpak: tijdens de jaarlijkse SWARCO Fast Prototyping Week werden snel technische doorbraken met betrekking tot de integratie van de twee oplossingen bereikt. Hiervoor werd gebruik gemaakt van real-life verkeerssystemen uit Finland en Duitsland. Het team heeft ook een operationele toolkit ontwikkeld op basis van een realtime dashboard dat kan worden gebruikt om zowel de prestaties als de effecten van een CCAM-service te evalueren.

Tampere (Finland) vormde het startpunt voor een landelijke implementatie en toepassing van CCAM-oplossingen in de hele Europese Unie. Het extra pakket voorziet steden van de voorwaarden voor slimme en verbonden kruispunten, door de infrastructuur CCAM gereed te hebben: onder meer updates van controllers, interoperabiliteit en gegevensuitwisselingslaag. Hierbij wordt rekening gehouden met interoperabiliteit, het gebruik van open standaarden, cyberbeveiliging en privacy. Het pakket helpt steden en wegbeheerders met de overgang naar geavanceerde CCAM-oplossingen, waardoor nieuwe mogelijkheden voor innovatie, veiligheid en efficiëntie ontstaan.

“De oplossingen die we hebben ontwikkeld zijn mede tot stand gekomen vanuit de ervaringen die zijn opgedaan met Talking Traffic en UDAP. Belangrijke zaken zoals de technische standaarden, het belang van kwaliteitsbewaking en interoperabiliteit komen direct of indirect voort uit de fundamenten van Talking Traffic.” bevestigt Menno Malta.

Naast Nederland kunnen dus nu alle Europese wegbeheerders en steden ervaren wat de voordelen zijn van slimme mobiliteit, die eenvoudig geïmplementeerd kan worden.

Verwante Artikelen

DMI-ecosysteem als aansprekend voorbeeld opgenomen in OESO-rapport ‘Smart City Data Governance’

Het DMI-ecosysteem is als internationale voorbeeldcasus opgenomen in het OESO- rapport over Data Governance in Smart Cities. Op 13 oktober werd dit rapport online gelanceerd, als initiatief vanuit de OESO Working Party on Urban Policy (WPURB). Doel is beleidsmakers in staat te stellen effectief databeleid te voeren voor de slimme stad, voortbouwend op internationale ervaringen. 

Veiliger op weg door betere waarschuwingen op het dashboard en in navigatie

Op 4 juli 2022 trapten zes bedrijven en het ministerie van IenW in Utrecht de publiek-private samenwerking Safety Priority Services af. Bestuurders in Nederland krijgen dankzij deze samenwerking meer en betere veiligheidswaarschuwingen van auto of navigatiesysteem, met als eerste land van Europa ook in het hele land waarschuwingen voor naderende voertuigen met zwaailicht en sirene. Ook weggebruikers op provinciale en gemeentelijke wegen, waar relatief veel ongevallen zijn, ontvangen deze informatie.

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Reacties

Ga naar de inhoud