DMI-ecosyteem logo

Provincie Zeeland houdt marktverkenning voor autodelen

De provincie Zeeland publiceert een marktverkenning voor autodelen. Het doel van de marktconsultatie is om duidelijk te krijgen hoe autodelen in Zeeland kan helpen om de regionale mobiliteitsstrategie succesvol te realiseren.

In de Regionale Mobiliteitsstrategie heeft de reiziger samen met de Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland, het Rijk en meer dan 60 externe partijen vastgelegd hoe het vervoersysteem er uit gaat zien. Het publieke vervoersysteem is zo ontworpen dat het meer past bij deze tijd en waarmee we ook in de toekomst Zeeland leefbaar en bereikbaar houden, kleine kernen van publiek vervoer voorzien en de bereikbaarheidsongelijkheid verminderen. Dit publiek vervoersysteem wordt ingevuld met onder andere verschillende flexibele vervoersvormen, naast snelle trein-, ferry en busverbindingen. Reizigers stellen makkelijk hun reis samen met slimme apps of door contact op te nemen met een mobiliteitscentrale. Zo wordt heel Zeeland beter bereikbaar, zeven dagen per week.

Het publieke vervoerssysteem bestaat uit verschillende vervoersmiddelen, zoals slimme combinaties tussen deelfietsen, deelauto’s, buurtbussen, flextaxi’s, doelgroepenvervoer, meerijdinitiatieven en vrijwilligersinitiatievenen, in combinatie met bus, trein en ferry. Dit zorgt ervoor dat straks de Zeeuwse dorpen, steden en kernen beter bereikbaar zijn voor alle doelgroepen. Met deze middelen kan de reiziger de beste manier vinden om van A naar B te reizen. Of dat nu met een directe verbinding is of met een overstap op een knooppunt. Reizigers stellen makkelijk hun reis samen met slimme apps of door contact op te nemen met de mobiliteitscentrale.

De marktconsultatie

Deelauto’s, deelscooters, deel e-bikes en deelfietsen bieden mogelijkheden om zonder eigen vervoer reizen over lange, middellange en korte afstand in te vullen en daarmee meer bestemmingen bereikbaar te maken. Met de opbouw van fijnmazige mobiliteit kunnen reizigers, met name over korte afstanden, zich verplaatsen naar bestemming ofwel de overstap maken via een hub op het netwerk van snelle trein en busverbindingen. Ontsluiting van deelmobiliteit via een MaaS app is cruciaal om deelmobiliteit samen te laten smelten met het publieke vervoerssysteem. Via regionaal maatwerk kijken gemeenten en provincie waar deelmobiliteit gestimuleerd wordt en met lokale en nationale marktpartijen wordt dan invulling gegeven aan de wenselijke vormen van deelmobiliteit. De overheid kan bijvoorbeeld via cofinanciering helpen om deelmobiliteit op gang te brengen. Het doel van deze marktconsultatie is om duidelijkheid te krijgen wat er moet gebeuren en hoe het beste invulling kan worden gegeven om via autodelen in Zeeland de regionale mobiliteitsstrategie succesvol te realiseren.

Voor meer informatie klik hier.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Rijk investeert zes miljoen euro om publiek vervoer in Zeeland mogelijk te maken

AMERSFOORT – Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Harry van der Maas van Provincie Zeeland kondigen op 13 november 2023 aan dat door het ministerie een bedrag van zes miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om publiek vervoer in Nederland mogelijk te maken. Komend jaar gaat Zeeland als eerste met dit nieuwe publieke vervoerssysteem van start. Dit is bekendgemaakt tijdens de conferentie Bereikbaarheid voor Iedereen in Amersfoort.

5G-Blueprint: kansen voor op afstand bestuurd goederenvervoer

Vrachtwagens, personenauto’s, kiepwagens en binnenvaartschepen kunnen met hulp van het 5G-telecomnetwerk op afstand bestuurd worden en zonder problemen de landsgrens passeren. Dat is een van de uitkomsten van het Europese onderzoeks- en innovatieproject 5G-Blueprint. Met het project is belangrijke kennis en ervaring opgedaan om dit soort technieken mogelijk te maken. De Nederlandse en Vlaamse overheid en 24 publiek-private partners uit vier landen kwamen op 21 november bijeen in Sas van Gent om de bevindingen van het onderzoek te delen.

Reacties

Ga naar de inhoud