DMI-ecosyteem logo

Lancering Safety Priority Services – 4 juli 2022

Het ministerie van IenW en zes bedrijven (autofabrikanten en leveranciers van navigatiediensten en -kaarten) werken de komende jaren onder de noemer Safety Priority Services samen om meer en betere in-car veiligheidswaarschuwingen aan weggebruikers te leveren. Dat kan via het dashboard van de auto of een navigatiedienst. Via deze bedrijven is ook een groot aantal andere autofabrikanten en navigatiediensten betrokken. Met hulp van overheidsdata wordt onder meer gewaarschuwd voor filestaarten, geldende maximale snelheden, wegwerkzaamheden en naderende nood- en hulpdiensten, uiteraard zonder de bestuurder af te leiden van de rijtaak. Doel is de informatie voor weggebruikers te verbeteren, uit te breiden en breder beschikbaar te maken. Deze samenwerking maakt het verkeer op alle wegen in Nederland niet alleen veiliger, maar ook efficiënter en duurzamer voor alle weggebruikers.

Achter de schermen is de afgelopen periode gewerkt om de contouren van deze samenwerking neer te zetten. En de eerste resultaten zijn een feit. Reden om Safety Priority Services op 4 juli 2022 officieel te lanceren in aanwezigheid van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Na de formele lancering is er alle gelegenheid om kennis te maken met de diensten.

Datum:             Maandag 4 juli 2022

Locatie:            Huis voor de Provincie, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Programma:    

16.30     Inloop
16.45   Kick-off Safety Priority Services in aanwezigheid van minister Harbers van IenW
17.00 Demonstaties van de betrokken navigatiediensten en autofabrikanten
  Netwerkborrel
18.00 Afronding

 Aanmelden kan via deze link.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail. In de week voor 4 juli krijgt u bovendien een e-mail met de laatste detailinformatie.

Deze bijeenkomst organiseren we in nauwe afstemming met het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW), dat op dezelfde dag een bijeenkomst organiseert om de opening van een nieuw pand en de lancering van het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) te vieren. Safety Priority Services biedt een concreet voorbeeld van de mogelijkheden die mobiliteitsdata biedt: weggebruikers adviseren ten behoeve van de verkeersveiligheid. Beide evenementen vinden in het Huis voor de Provincie in Utrecht plaats en het programma biedt u de gelegenheid bij beide aanwezig te zijn.

Verwante Artikelen

Veiliger op weg door betere waarschuwingen op het dashboard en in navigatie

Op 4 juli 2022 trapten zes bedrijven en het ministerie van IenW in Utrecht de publiek-private samenwerking Safety Priority Services af. Bestuurders in Nederland krijgen dankzij deze samenwerking meer en betere veiligheidswaarschuwingen van auto of navigatiesysteem, met als eerste land van Europa ook in het hele land waarschuwingen voor naderende voertuigen met zwaailicht en sirene. Ook weggebruikers op provinciale en gemeentelijke wegen, waar relatief veel ongevallen zijn, ontvangen deze informatie.

Rijk investeert zes miljoen euro om publiek vervoer in Zeeland mogelijk te maken

AMERSFOORT – Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Harry van der Maas van Provincie Zeeland kondigen op 13 november 2023 aan dat door het ministerie een bedrag van zes miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om publiek vervoer in Nederland mogelijk te maken. Komend jaar gaat Zeeland als eerste met dit nieuwe publieke vervoerssysteem van start. Dit is bekendgemaakt tijdens de conferentie Bereikbaarheid voor Iedereen in Amersfoort.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Reacties

Ga naar de inhoud