DMI-ecosyteem logo

90% van de publieke parkeerdata op orde

Het Programma Kwaliteitsverbetering Parkeerdata heeft na een looptijd van vijf jaar negentig procent van de publieke parkeerdata op orde gekregen. De samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Service Huis Parkeren en Verblijven (SHPV) leidde tot betere parkeerinformatie, inzicht in de omvang en kwaliteit van parkeerfaciliteiten en gestandaardiseerde parkeerdata. De inspanningen dragen bij aan een vermindering van zoekverkeer, een verdere ontwikkeling van navigatiediensten en een efficiënter gebruik van de openbare ruimte.

Het Programma is in 2019 opgericht met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van parkeerinformatie te verbeteren. De belangrijkste resultaten op een rijtje:

  1. Betere parkeerinformatie: Het Programma Kwaliteitsverbetering Parkeerdata heeft informatie over parkeerterreinen verzameld, gecontroleerd en beschikbaar gesteld. Het gaat over meer dan 9000 parkeergebieden en -zones, ruim 500+ P+R terreinen en/of carpoolplaatsen en meer dan 1500 parkeergarages en -terreinen. Automobilisten die gebruik maken van navigatiediensten kunnen hiermee sneller en efficiënter parkeerplaatsen vinden, waardoor onnodig rondrijden wordt geminimaliseerd. Dit kan leiden tot een verbetering van de verkeersdoorstroming, en daarmee tot een reductie van uitstoot, waardoor steden duurzamer en leefbaarder worden.
  2. Ondersteuning voor de ontwikkeling van navigatiediensten: Door parkeerdata gestandaardiseerd beschikbaar te stellen, kunnen ontwikkelaars nieuwe oplossingen creëren die de algehele mobiliteitservaring kunnen verbeteren. Navigatiediensten kunnen de parkeerdiensten opnemen in hun reisadvies, en reizigers direct naar een parkeerplek begeleiden.
  3. Ondersteuning van beleid voor Openbare Ruimte: Het Programma Kwaliteitsverbetering Parkeerdata biedt inzicht in de omvang, gebruik en kwaliteit van parkeerfaciliteiten. Steden kunnen deze informatie gebruiken bij hun beleid om de leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren.
  4. Digitaliseringsopgave 2023: De samenwerkende overheden hebben zichzelf vanaf 2018 geleden een doel gesteld: vijftien data items in het mobiliteitsveld moesten eind 2023 voor 90% actueel beschikbaar zijn.  Het Programma Kwaliteitsverbetering Parkeerdata heeft voldaan aan deze digitaliseringsopgave voor wat betreft de parkeerdata. Door parkeerdata te standaardiseren en digitaal beter en completer beschikbaar te maken wordt bijgedragen aan de digitale transformatie binnen de publieke sector. De medeoverheden hebben hieraan hun bijdrage geleverd.

 

Beheer

Het beheer van de parkeerdata is in handen van de Rijksdienst Wegverkeer, de RDW. Zij stellen de data beschikbaar via het open data portaal. De data wordt ook ontsloten op het Nationaal Toegangspunt Mobilliteitsdata. Het beheer op mutaties ligt in handen van SHPV en is hiermee ook structureel geborgd.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Rijk investeert zes miljoen euro om publiek vervoer in Zeeland mogelijk te maken

AMERSFOORT – Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Harry van der Maas van Provincie Zeeland kondigen op 13 november 2023 aan dat door het ministerie een bedrag van zes miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om publiek vervoer in Nederland mogelijk te maken. Komend jaar gaat Zeeland als eerste met dit nieuwe publieke vervoerssysteem van start. Dit is bekendgemaakt tijdens de conferentie Bereikbaarheid voor Iedereen in Amersfoort.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Reacties

Ga naar de inhoud