DMI-ecosyteem logo

Inzicht in slimme mobiliteit met de Monitor Smart Mobility

Het ministerie van IenW presenteert de Monitor Smart Mobility, een interactieve PDF met informatie over de ontwikkelingen in de wereld van slimme mobiliteit. De monitor biedt inzicht in drie belangrijke categorieën die de mobiliteit van de toekomst kunnen bepalen: voertuigautomatisering, verkeersmanagement en informatiediensten en mobiliteitsdiensten.

Door innovaties door marktpartijen en wet- en regelgeving, met name vanuit Europa, zal smart mobility de komende jaren een steeds prominentere rol innemen in de mobiliteit. Weggebruikers kunnen ook vandaag al van vele smart mobility-toepassingen gebruik maken. Denk bijvoorbeeld aan de steeds slimmere systemen in auto’s, zoals lane keep assist, dat niet alleen een waarschuwing geeft wanneer je de rijstrook onbedoeld dreigt te verlaten, maar ook met kleine stuurcorrecties het zal proberen te voorkomen. Of aan de meest actuele informatie die bestuurders continu in de auto bereikt.

De Monitor Smart Mobility geeft inzicht in het aanbod, gebruik en waar mogelijk ook de effecten van smart mobility.

Op gebied van aanbod is te lezen welke concrete toepassingen nu al aangeboden worden en waar mogelijk wat de verwachte doorgroei is van deze toepassingen. De monitor geeft ook inzicht in hoe deze toepassingen gebruikt worden en in welke mate. De monitor brengt daarnaast in beeld wat al bekend is over de (verwachte) effecten van de toepassingen. De inzichten over het aanbod, gebruik en de effecten worden uitgewerkt aan de hand van drie hoofdcategorieën smart mobility-toepassingen:

  1. Voertuigautomatisering
  2. Verkeersmanagement en informatiediensten
  3. Mobiliteitsdiensten

Door de toepassing van kennis en inzichten over smart mobility in ons beleid, kunnen we optimaal de kansen benutten ten behoeve van verkeersveiligheid, verbetering van leefbaarheid en optimalisatie van bereikbaarheid.

U vind de monitor HIER.

 

Verwante Artikelen

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Noord-Holland besteedt verkeersmanagement uit aan iDienst VMaaS

Op 6 november 2023 heeft de provincie Noord-Holland formeel de start aangekondigd van de dienst ‘Verkeersmanagement as a Service (VMaaS)’. De provincie draagt daarmee de uitvoering van verkeersmanagement over aan het private consortium ATEam. VMaaS omvat alle operationele en tactische verkeersmanagementwerkzaamheden die de provincie voorheen zelf deed. De overdracht bespaard kosten en zorgt voor kwaliteitsverbetering. Voor beleidsmatige doelen en tactische keuzen blijft de provincie zelf verantwoordelijk. Ook blijft de provincie eigenaar van de systemen op straat, zoals verkeerslichten, camera’s en DRIPs.

Veiliger op weg door betere waarschuwingen op het dashboard en in navigatie

Op 4 juli 2022 trapten zes bedrijven en het ministerie van IenW in Utrecht de publiek-private samenwerking Safety Priority Services af. Bestuurders in Nederland krijgen dankzij deze samenwerking meer en betere veiligheidswaarschuwingen van auto of navigatiesysteem, met als eerste land van Europa ook in het hele land waarschuwingen voor naderende voertuigen met zwaailicht en sirene. Ook weggebruikers op provinciale en gemeentelijke wegen, waar relatief veel ongevallen zijn, ontvangen deze informatie.

Reacties

Ga naar de inhoud