DMI-ecosyteem logo

Het Nationaal Wegenbestand verrijkt met logistieke data

Het Nationaal Wegenbestand wordt de komende tijd verrijkt met verschillende data-items die relevant zijn voor de logistieke sector. Het gaat om informatie over de hoogte en breedte van bijvoorbeeld tunnels, gewichtsbeperkingen en inrijverboden voor vrachtwagens. Zo zijn vrachtwagenchauffeurs beter geïnformeerd waar zij wel en niet terecht kunnen.

De data-items worden overgedragen van het Data voor Logistiek platform naar het Nationaal Wegenbestand, het NWB. Het NWB is een betrouwbaar open databestand met alle openbare wegen in Nederland. Met de overdracht wordt de data beschikbaar voor een grotere groep gebruikers. Gebruikers van het Data voor Logistiek-platform krijgen met de overdracht naar het NWB toegang tot meer data.

Andere logistieke data-items, zoals milieuzones, laad- en losplaatsen en parkeerplaatsen, worden nog wel verzameld op het Data voor Logistiek Platform. Informatiebedrijf Matrixian Group blijft het komend jaar verantwoordelijk voor het verzamelen en verrijken van deze data-items. Het ministerie van IenW heeft het contract met Matrixian voor deze taak verlengd tot september 2024. In 2024 worden alle logistieke data-items overgedragen aan het NWB.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Reacties

Ga naar de inhoud