DMI-ecosyteem logo
Niews image 07

Voorwaarts met geautomatiseerd Openbaar Vervoer

Op 8 maart kwamen zo’n 20 vertegenwoordigers van markt en overheid bijeen om volgende stappen te zetten op het gebied van geautomatiseerd Openbaar Vervoer. Dit was de laatste bijeenkomst uit een reeks van vier. Doel is om geautomatiseerd openbaar vervoer van personen in 2040 onderdeel te maken van een vraaggestuurd en fijnmazig vervoerssysteem. Geautomatiseerd OV kan, als aanvulling op traditioneel openbaar vervoer, bijdragen aan een veilige, betaalbare en inclusieve manier van reizen in een vernieuwd mobiliteitssysteem.

Onderdeel van mobiliteitssysteem

In de bijeenkomst werd voortgeborduurd op de conclusies van de Ontwikkelagenda geautomatiseerd openbaar vervoer. Erik Arends van AT Osborne is één van de schrijvers van dit rapport: “Geautomatiseerd openbaar vervoer kan helpen bij het oplossen van personeelstekorten, vervoersarmoede en verkeersveiligheid. Maar geautomatiseerd rijden is geen doel op zich. We bekijken het echt als onderdeel van een samenhangend mobiliteitssysteem.”

Drie toepassingen

Het rapport sorteert voor op drie kansrijke toepassingen van geautomatiseerd OV, die ook in de bijeenkomst aan bod komen. De eerste toepassing is automatisch rijden op busdepots. Bussen worden op een depot opgeladen en getankt, gewassen en gestald. Soms zijn gekwalificeerde buschauffeurs nodig om de bussen door de wasstraat te rijden of naar de parkeerplaats te brengen. Deze actie zou geautomatiseerd kunnen worden. Het busdepot is een afgeschermde omgeving, wat het aanvragen van een vergunning makkelijker maakt. Een tweede toepassing die wordt uitgedacht is een busdienst op een vrij liggende busbaan. Een geautomatiseerde bus rijdt dan een vaste route met een standaard start- en eindpunt. De bus mengt niet met het andere verkeer, waardoor de toepassing relatief veilig is uit te voeren. Deze toepassing kan zich op termijn doorontwikkelen naar complexere routes inclusief ander verkeer. De derde toepassing kijkt naar de mogelijkheden voor vervoer van passagiers van een grote ov-halte of ov-hub naar de eindbestemming, zoals woongebieden, bedrijventerreinen, campussen en luchthavens.

Samenwerking en vervolgstappen

De marktpartijen toonden zich enthousiast over de mogelijkheden van automatisch rijden en de samenwerking met overheden. Jorrit Kuipers, oprichter van robotTUNER, presenteerde tijdens de bijeenkomst een oplossing om de veiligheid van geautomatiseerd rijden te beoordelen. Jorrit: “Automatisch rijden vraagt wat van overheden op het vlak van certificering en het aanpassen van infrastructuur, en het vraagt veel van de innovatiekracht van bedrijven. Wij zijn blij dat we in zo’n vroeg stadium al samen kunnen brainstormen over de scenario’s.” Erik vult aan: “We hebben nuttige input op kunnen halen. Hoe overheden en het bedrijfsleven dit samen tot een succesvol vervolg brengen is nog een zoektocht waarin men geregeld nog naar elkaar wijst. In de krachtenbundel Automatisch OV onderzoeken de gezamenlijke overheden en openbaarvervoerbedrijven de mogelijkheden voor een programmatische aanpak, waarbij op gezette momenten de markt wordt geconsulteerd. Zo zorgen stakeholders gezamenlijk voor een stapsgewijze ontwikkeling en een bijdrage aan het vernieuwde mobiliteitsssysteem.”

De Ontwikkelagenda geautomatiseerd openbaar vervoer is hier in te zien.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Samen aan de slag met slimme duurzame verstedelijking en logistiek

Ineke Meijer en Cathelijne Hermans zijn sinds maart aangesteld als nieuwe programmamanagers slimme duurzame verstedelijking en logistiek. Op 18 april presenteerden zij het vernieuwde Plan van Aanpak voor Logistiek aan 20 vertegenwoordigers vanuit gemeenten. Met vier nieuwe actielijnen leggen zij de basis voor het vervolg van slimme duurzame verstedelijking en logistiek, en de inpassing van stadsdistributie in het DMI-ecosysteem.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Ga naar de inhoud