DMI-ecosyteem logo

Onderzoek naar de ‘morele slimme stad’ van start

Een consortium onder leiding van Fontys Hogescholen heeft RAAK-PRO financiering verkregen voor onderzoek naar de ‘morele slimme stad’, oftewel het Moral Smart Cities project. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van methoden waarmee steden burgers kunnen betrekken bij ethische debatten over ontwikkelingen in de slimme stad. Dit nieuwe project bouwt voort op eerder onderzoek naar de governance van slimme steden.

De ethische aspecten van de slimme stad van de toekomst staan steeds vaker op de agenda. Ethische commissies moeten helpen bij morele afwegingen rondom manieren waarop technologie wordt ingezet in stedelijke processen om zo richtlijnen te geven bij het maken van techno-ethische besluiten. Vanuit gemeenten is er behoeften aan nieuwe methoden om burgers op een betekenisvolle manier te blijven betrekken bij het vormen van zo’n ethisch kompas.

Dit onderzoekstraject is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Met RAAK-PRO wil SIA de kwaliteit (methodologisch en inhoudelijk) van het praktijkgericht onderzoek bevorderen en de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten versterken. Dit kan doordat onderzoekers in een RAAK-PRO-project een duurzame samenwerkingsrelatie opbouwen met partners in het nationale en internationale kennisnetwerk.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Reacties

Ga naar de inhoud