DMI-ecosyteem logo
Foto van AH bezorgrobot in Eindhoven

Bezorgrobot kan zorgverleners ontlasten

Dutch Automated Mobility onderzocht in opdracht van het ministerie van IenW en de gemeente Rotterdam hoe bezorgrobots effectief kunnen worden ingezet om zorgverleners te ontlasten van routinematige taken en tegelijkertijd de zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren. De robots werden voor het onderzoek ingezet op twee verschillende toepassingen: het rondbrengen van katheters en brengen van de zorg-boodschappen.

Rondbrengen katheters

De robot ontlast zorgverleners en bewoners door katheters rond te brengen. Hierdoor vermijden zorgverleners de dagelijkse emotionele uitdagingen voor bewoners, terwijl bewoners profiteren van verhoogde privacy. De toepassing toont aan dat de bezorgrobot op verschillende manieren effectief kan worden ingezet om zorgverleners te ontlasten van routinematige en tijdrovende taken, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan persoonlijke interactie met ouderen. Tegelijkertijd kan de zelfredzaamheid en autonomie van ouderen gestimuleerd worden door hen controle te geven over bepaalde taken, zoals het innemen van medicatie of eten in privacy. Tegelijkertijd kan de robot ouderen aanmoedigen en herinneren om deel te nemen aan sociale activiteiten op andere momenten van de dag, wat hun sociale interactie en welzijn ten goede kan komen.

Om de implementatie van een bezorgrobot in de omgeving van ouderen te laten dienen voor bovenstaande doeleinden, moet het nauw worden afgestemd met de leefpatronen, emoties en verwachtingen van een dergelijke woonomgeving en zorgverleners.

Rondbrengen bezorgboodschappen

Deze toepassing ging minder in op de reactie van bewoners en zorgverleners, maar werd vooral de interactie met de robot en reactie van andere weggebruikers (voetgangers, fietsers en automobilisten) rondom het verzorgingshuis getoetst. De conclusie: de bezorgrobot lijkt goed te  ntegreren in diverse verkeerssituaties. De verschillende weggebruikers (auto’s, voetgangers en fietsers) tonen over het algemeen bereidheid om voorrang te verlenen aan de bezorgrobot, vooral bij het oversteken. De bereidheid van voorrang heeft voornamelijk te maken met de snelheid en het duidelijk aangeven van de intentie bij oversteekplaatsen. Ook wordt er door voetgangers niet geschrokken gereageerd op de aanwezigheid van de robot en wordt er op een natuurlijke manier omheen bewogen. Voetgangers hebben geen moeite met het passeren van de bezorgrobot en ontwijken de bezorgrobot moeiteloos wanneer deze van richting veranderd of abrupt stopt. Bovendien houden fietsers op het fietspad voldoende afstand en passeren de fietsers de robot moeiteloos. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat het per situatie kan verschillen hoe overzichtelijk een oversteekplaats is (afhankelijk van obstakels,verkeersdrukte en  wegomstandigheden). Hierom wordt aanbevolen om het oversteken niet autonoom te laten plaatsvinden, hoewel het technisch wel haalbaar is.

Download hier het hele onderzoek of bekijk hier de video.

Verwante Artikelen

Bezorgrobots kansrijk in de ouderenzorg voor routinematige taken

Dutch Automated Mobility voerde in samenwerking met de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar bezorgrobots in de ouderenzorg. Het onderzoek verkent wat de mogelijkheden zijn van inzet van de robots rond verzorgingshuizen en hoe een bezorgrobot waarde kan bieden voor ouderen en het zorgpersoneel. Uit het onderzoek blijkt dat robots waarde kunnen hebben bij routinematige taken waarbij persoonlijk contact niet de hoogte prioriteit heeft, zoals het rondbrengen van katheters.

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

5G-Blueprint: kansen voor op afstand bestuurd goederenvervoer

Vrachtwagens, personenauto’s, kiepwagens en binnenvaartschepen kunnen met hulp van het 5G-telecomnetwerk op afstand bestuurd worden en zonder problemen de landsgrens passeren. Dat is een van de uitkomsten van het Europese onderzoeks- en innovatieproject 5G-Blueprint. Met het project is belangrijke kennis en ervaring opgedaan om dit soort technieken mogelijk te maken. De Nederlandse en Vlaamse overheid en 24 publiek-private partners uit vier landen kwamen op 21 november bijeen in Sas van Gent om de bevindingen van het onderzoek te delen.

Reacties

Ga naar de inhoud