DMI-ecosyteem logo

Bezorgrobots kansrijk in de ouderenzorg voor routinematige taken

Dutch Automated Mobility voerde in samenwerking met de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar bezorgrobots in de ouderenzorg. Het onderzoek verkent wat de mogelijkheden zijn van inzet van de robots rond verzorgingshuizen en hoe een bezorgrobot waarde kan bieden voor ouderen en het zorgpersoneel. Uit het onderzoek blijkt dat robots waarde kunnen hebben bij routinematige taken waarbij persoonlijk contact niet de hoogte prioriteit heeft, zoals het rondbrengen van katheters.

Personeelstekort verlichten door automatisering

Er is een groeiend aantal ouderen in Nederland. Dit zorgt voor druk in de ouderenzorg en een tekort aan zorgpersoneel. De arbeidsmarkttekorten kunnen ertoe leiden dat zorg minder, of zelfs niet, verleend kan worden. In het onderzoek wordt gekeken naar alternatieven om de druk in de zorg te verminderen, zodat het personeel zich meer op persoonlijke zorg kan focussen. Een van de kansen om de zorg te verlichten, is het automatiseren van taken in de zorg en door de inzet van bezorgrobots.

Het onderzoek

In het onderzoek werden de robots ingezet voor het rondbrengen van katheters, het uitdelen van schoon linnengoed, het ophalen van de zorgboodschappen, het wekken van bewoners en het uitdelen van de dagplanningen. Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd, er zijn interviews afgenomen en de dagelijkse activiteiten van zorgverleners zijn vastgelegd.

Robots vooral interessant voor routinewerk

Een eerste belangrijke conclusie van het onderzoek is dat bezorgrobots niet moeten worden ingezet als een middel om het leven van ouderen of zorgbehoevenden te vergemakkelijken: bewoners moeten gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf te doen. Robots kunnen wel een rol spelen bij taken die veel routine vragen, en waar weinig persoonlijk contact nodig is. De casus waarbij de robot katheters rondbrengt, is volgens de onderzoekers het meest interessant voor verdere verkenning. Het kan de emotionele belasting voor de bewoners verminderen, de privacy van bewoners verbeteren en de efficiëntie van zorgtaken optimaliseren.

Lees hier het hele onderzoek.

Verwante Artikelen

Bezorgrobot kan zorgverleners ontlasten

Dutch Automated Mobility onderzocht in opdracht van het ministerie van IenW en de gemeente Rotterdam hoe bezorgrobots effectief kunnen worden ingezet om zorgverleners te ontlasten van routinematige taken en tegelijkertijd de zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren. De robots werden voor het onderzoek ingezet op twee verschillende toepassingen: het rondbrengen van katheters en brengen van de zorg-boodschappen.

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Reacties

Ga naar de inhoud