DMI-ecosyteem logo

Werking DMI-ecosysteem

Als gemeente maak je bij uitstek beleid op basis van data. Maar ruwe data is niet geschikt om keuzes op te baseren: die data moet eerst worden vertaald naar begrijpelijke en relevante informatie. Bovenstaande afbeelding laat de opeenvolgende stappen zien om te komen van data naar bruikbare informatie. Binnen het DMI-ecosysteem zorgen we ervoor dat iedere leverancier op iedere laag makkelijker kan samenwerken met leveranciers op aangrenzende lagen. En dat op elke laag meerdere leveranciers kunnen acteren. Dat doen we onder meer met behulp van het Afsprakenstelsel.

Zo zorgen we voor schaalbare oplossingen op basis van standaarden, zodat iedere stad snel en eenvoudig de juiste oplossingen kan gebruiken.

Lagenplaat DMI-ecosysteem

De lagen van het DMI-ecosysteem

Om te komen tot digitale oplossingen doorloopt data verschillende stadia: van ruwe data (op onderstaande afbeelding weergegeven in de onderste laag) vanuit uiteenlopende bronnen en domeinen, naar een platform (laag 2) waar de data wordt verrijkt door samenvoeging met andere data, naar een weergave in de vorm van informatie op een kaart, een 3D-weergave of grafiek (laag 3). In een city support centre (laag 4) kun je met behulp van data analyses uitvoeren, scenario’s ontwikkelen, dashboards samenstellen en uitsnedes maken van de beschikbare informatie. De Algemene Voorzieningen van het DMI-ecosysteem zorgen ervoor dat data veilig en betrouwbaar kan worden gebruikt. Klik op de bollen aan de rechterkant van onderstaande plaat voor een toelichting op iedere laag.

Meerwaarde van het DMI-ecosysteem

Wanneer een gemeente een applicatie laat maken om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in het overstromingsgevaar voor hun stad, dan doet ze dat met hun leveranciers. Deze applicatie is vervolgens echter niet bruikbaar voor andere steden, want die hebben eigen leveranciers en IT-systemen met eigen standaarden. Dat levert onnodige kosten en verlies van kennis op, bij gemeenten èn marktpartijen.De samenwerking binnen het DMI-ecosysteem zorgt ervoor dat iedere leverancier op iedere laag makkelijk kan samenwerken met leveranciers in andere lagen, zodat oplossingen schaalbaar zijn en iedere stad ze dus kan gebruiken.

Deelnemende partijen binnen het ecosysteem werken met elkaar samen vanuit een gemeenschappelijk belang. Het Afsprakenstelsel creëert een basis van vertrouwen, en maakt het mogelijk om op betrouwbare wijze met data te werken, waarbij datasoevereiniteit behouden blijft.

Ten slotte zorgt de samenwerking binnen het DMI-ecosysteem voor (meer) beschikbaarheid van (betere) data, waardoor nieuwe en betere oplossingen mogelijk worden.

Portretfoto van Sonja Hulshoff

Jouw aanspreekpunt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Sonja Hulshoff, thematrekker van Kennis.

  Het DMI-ecosysteem is bedoeld om steden integraal te helpen verduurzamen en bedrijven te ondersteunen in opschaling van nieuwe oplossingen. Daarbij zetten we alle mogelijkheden van informatietechnologie in. En kennis en kennisgebruik zijn dan essentieel in zowel de fysieke als de digitale wereld. 

Samenwerken aan schaalbare oplossingen en een verantwoord gebruik van data

algemene kalender

Laag 5: De Stad

In de stad kunnen op basis van de inzichten vanuit het City Support Centre specifieke maatregelen op straat worden genomen c.q. geactiveerd, al dan niet volledig automatisch. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van berichten aan naderende bezoekers, met het advies om uit de trein te stappen op een specifiek station om van daaruit per bus of tram verder te reizen. Of het advies om de auto te parkeren in een hub aan de rand van de stad, omdat een half uur voor aankomst de parkeergarage bij de bestemming naar verwachting vol zal zijn. Of het advies aan bewoners van een specifieke buurt om geen auto’s in de straat te parkeren, omdat er wateroverlast wordt verwacht. Bewoners en bijv. werkgevers kunnen met inzichten en scenario’s vanaf de start van een planproces of inrichtingskwestie onderdeel zijn van het maken van de probleemanalyses en de nieuwe oplossingen en keuzes die dan volgen.

Laag 4: Toepassingen

In deze laag vinden we de City Support Centres, waarmee op eenvoudige en toegankelijke wijze scenario’s kunnen worden ontwikkeld en analyses kunnen worden uitgevoerd op de data en informatie uit eerdere lagen. Om het voorbeeld van de bus aan te houden: in het City Support Centre kun je zien op welke treinen de buslijn aansluit, welke wijken wel of niet met behulp van verschillende buslijnen worden ontsloten en of er in bepaalde situaties of op bepaalde momenten problemen zouden kunnen ontstaan rond de bereikbaarheid van het ziekenhuis. Het City Support Centre biedt een antwoord op vragen als: “Wat gebeurt hier in het gebruik van de openbare ruimte?” en “Wat gebeurt er in het energiegebruik?” en “Wat zijn de effecten als die kantoren bij de Nachtwachtlaan een woon- of groenfunctie zouden krijgen?”.

Laag 3: Visualisatie

Om op toegankelijke wijze informatie te kunnen ontlenen aan de data vanaf de verschillende platforms wil je deze bijvoorbeeld kunnen plotten op een kaart, zodat je er – letterlijk en figuurlijk – ook beeld bij hebt. Dat kan bijv. met de digital twins die in deze laag 3 te vinden zijn. Deze kunnen een eenvoudige 2D kaart bieden, maar een veel uitgebreidere versie met veel meer details en virtuele 3D animatie is ook mogelijk. Neem als voorbeeld de locatie van een bus: het platform in laag 2 geeft je onder andere de GPS-coördinaten van de bus, in de visualisatie-laag kun je zien dat het gaat om bus 5, die om 15:00 stopt op de halte Nachtwachtlaan.

Laag 2: Platform

Op de verschillende dataplatforms die in deze laag te vinden zijn, wordt data gevalideerd, geharmoniseerd, samengevoegd met andere data, verrijkt en opgewerkt. Je kunt elk van deze platforms vergelijken met een stekkerdoos, waarmee data vanuit verschillende bronnen vanuit de onderste laag kan worden samengebracht.

Laag 1: Data

In de onderste laag zien we de verschillende bronnen van data, zoals het NTM voor mobiliteitsdata, een reeks van basisregistraties in meerdere domeinen en uiteenlopende sensoren waaruit data beschikbaar komt. Bij deze laag gaat het dus om data die afkomstig is uit tal van verschillende datadomeinen, van energie en waterhuishouding tot geografie en sociologie.
Ga naar de inhoud