DMI-ecosyteem logo

Terugblik DMI-bijeenkomst 22 juni 2023

Afgelopen 22 juni vond weer een DMI-bijeenkomst plaats. Met een groep van zo’n 130 deelnemers hebben we hard gewerkt, gebouwd, meegedacht en gediscussieerd over onze samenwerking en de invulling van het ecosysteem.
 
De foto’s van de dag vind je hier
 
In de zes werkgroepen zijn mooie stappen gezet:
 
  • In de sessie deelmobiliteit deelden drie regio’s hoe zij doelgroepenvervoer en regulier vervoer combineren om voorzieningen voor iedereen bereikbaar te maken;
  • Rijk, gemeenten en marktpartijen bespraken de aanpak om samen de logistieke stromen in de stad veiliger, slimmer en duurzamer te organiseren;
  • Verschillende partijen gingen aan de slag met het ontwerp van de digitale mobiliteitshub;
  • In de werkgroep Algemene Voorzieningen is ingestemd met de werkhypotheses en ontwerpkeuzes, die de basis vormen voor een reeks decentrale functies, zoals identificatie en autorisatie.
  • Onder de noemer ‘Swarm intelligence’ werd de Kennisagenda van DMI verder aangescherpt.
  • In de werkgroep communicatie zijn afspraken gemaakt over de huisstijl en het logogebruik.
Bekijk hier de presentaties van de werkgroepen. De verslagen en opvolging van de werkgroepen verschijnen de komende tijd in de folders van de aparte werkgroepen op www.dmi-ecosysteem.nl.

Verwante Artikelen

Rijk investeert zes miljoen euro om publiek vervoer in Zeeland mogelijk te maken

AMERSFOORT – Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Harry van der Maas van Provincie Zeeland kondigen op 13 november 2023 aan dat door het ministerie een bedrag van zes miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om publiek vervoer in Nederland mogelijk te maken. Komend jaar gaat Zeeland als eerste met dit nieuwe publieke vervoerssysteem van start. Dit is bekendgemaakt tijdens de conferentie Bereikbaarheid voor Iedereen in Amersfoort.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Samen aan de slag met slimme duurzame verstedelijking en logistiek

Ineke Meijer en Cathelijne Hermans zijn sinds maart aangesteld als nieuwe programmamanagers slimme duurzame verstedelijking en logistiek. Op 18 april presenteerden zij het vernieuwde Plan van Aanpak voor Logistiek aan 20 vertegenwoordigers vanuit gemeenten. Met vier nieuwe actielijnen leggen zij de basis voor het vervolg van slimme duurzame verstedelijking en logistiek, en de inpassing van stadsdistributie in het DMI-ecosysteem.

Reacties

Ga naar de inhoud