DMI-ecosyteem logo
Niews image 03

Rol voor mobiliteitsdienstverleners bij bevordering duurzame mobiliteit werkgevers

Het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van bewuste keuzes voor duurzame mobiliteit. Het besluit, dat voortkomt uit het Klimaatakkoord, verplicht werkgevers om hun mobiliteit te administreren en stuurt aan op het verminderen van de CO2-emissie. Dit biedt kansen voor mobiliteitsdienstverleners om met innovatieve oplossingen te komen en werkgevers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid.

Vanaf 1 januari 2024 dienen werkgevers jaarlijks gegevens over woon-werk verkeer en zakelijke mobiliteit bij te houden en in te dienen via een digitaal formulier. Zo wordt de CO2-uitstoot berekend en teruggekoppeld aan de werkgever. Hierdoor wordt bewustzijn gecreëerd en verduurzaming van woon-werkverkeer en zakelijk reizen gestimuleerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat monitort de totale CO2-emissie. Na twee jaar wordt bekeken of de uitstoot zich onder het vastgelegde emissieplafond bevindt. Gebeurt dit niet en komt de uitstoot in 2030 boven het in het Klimaatakkoord afgesproken niveau uit, dan worden vanaf 2027 mogelijk individuele normen aan organisaties opgelegd.

Kans voor dienstverleners

Het besluit biedt mobiliteitsdienstverleners een uitgelezen kans om werkgevers te ondersteunen bij het verzamelen van de benodigde gegevens. De rapportageverplichting sluit zo veel mogelijk aan op administraties waarover werkgevers toch al beschikken. Maar speciaal ontwikkelde tools, apps en tracking systemen kunnen deze administraties zo nodig aanpassen of van aanvullende gegevens voorzien. Dit maakt het voor werkgevers eenvoudiger de gevraagde gegevens te verzamelen. Mobiliteitsdienstverleners kunnen ook advies geven over hybride werken en effectief en flexibel mobiliteitsbeleid, waardoor werkgevers structureel kunnen verduurzamen.

Op tijd beginnen

Een goede voorbereiding is essentieel. Werkgevers moeten vóór 1 januari 2024 weten welke gegevens ze moeten rapporteren (voornamelijk jaarkilometers per vervoerswijze en brandstoftype) en hoe ze deze binnen hun organisatie kunnen verzamelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking opgesteld om werkgevers te begeleiden. In de handreiking staat precies uitgelegd welke gegevens verzameld moeten worden, maar ook hoe de werkgever aan deze gegevens komt. Het kan daarbij voorkomen dat er nog aanpassingen in de administratie moeten worden doorgevoerd. Leasebedrijven moeten bijvoorbeeld brandstoftype en jaarlijkse kilometerstanden van elektrische leaseauto’s gaan aanleveren. MaaS-apps kunnen mogelijk worden ingezet om te helpen bij het in kaart brengen van woon-werkverkeer van alle werknemers.

De rapportageverplichting brengt voor werkgevers administratieve lasten met zich mee, maar helpt om versneld te verduurzamen. De samenwerking tussen werkgevers en mobiliteitsdienstverleners levert een belangrijke bijdrage aan het professionaliseren van het mobiliteitsbeleid. Doel is te komen tot bewuste keuzes en schonere kilometers in woon-werk en zakelijke mobiliteit.

Verwante Artikelen

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Ga naar de inhoud