DMI-ecosyteem logo

Ontwikkeling Digital Twin voor Flevoland en Almere van start

Op 16 oktober vond de kick-off plaats van de ontwikkeling van Digital Twin, één van de toepassingen binnen het DMI-ecosysteem. Een Digital Twin (DT) is een  virtuele kopie van de werkelijkheid. Zo’n kopie vergroot het (actuele) inzicht in de stad, en zorgt zo voor betere beleidskeuzes.

Deze toepassing gaat over de ontwikkeling van een standaard voor Digital Twins. Dankzij de standaard kunnen verschillende Digital Twins zonder beperkingen samenwerken: er ontstaat interoperabiliteit. De eerste toepassing betreft de ontwikkeling van een dergelijke Digital Twin voor de provincie Flevoland, waarin woningbouw, mobiliteit en energie samenkomen. De resultaten zullen herbruikbaar zijn voor andere gemeenten in het DMI-ecosysteem.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt in dit voorstel samen met Geonovum (de stichting die zorgdraagt voor de standaardisatie van geo-informatie), brancheorganisatie Geobusiness, het Kadaster (die haar 3D-product inbrengt ten behoeve van 3D-visualisaties), en de provincie Flevoland en gemeente Almere.

Verwante Artikelen

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Noord-Holland besteedt verkeersmanagement uit aan iDienst VMaaS

Op 6 november 2023 heeft de provincie Noord-Holland formeel de start aangekondigd van de dienst ‘Verkeersmanagement as a Service (VMaaS)’. De provincie draagt daarmee de uitvoering van verkeersmanagement over aan het private consortium ATEam. VMaaS omvat alle operationele en tactische verkeersmanagementwerkzaamheden die de provincie voorheen zelf deed. De overdracht bespaard kosten en zorgt voor kwaliteitsverbetering. Voor beleidsmatige doelen en tactische keuzen blijft de provincie zelf verantwoordelijk. Ook blijft de provincie eigenaar van de systemen op straat, zoals verkeerslichten, camera’s en DRIPs.

Reacties

Ga naar de inhoud