DMI-ecosyteem logo
Foto: David Rozing Nederland Rotterdam 3 juni 2018 Bovenop het Schieblock is het eerste grote oogstbare dak in de Nederland gerealiseerd: de Dakakker. Hier worden groenten, fruit en kruiden verbouwd. De Dakakker is de grootste dakboerderij van Europa waarbij direct met grond op dak wordt gewerkt. De Dakakker functioneert als proefopstelling om te experimenteren met verschillende manieren van groenedaken. De Dakakker werd in april 2012 aangelegd door Binder Groenprojecten naar het idee en ontwerp van ontwerpbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles] en ontwikkeld in samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum. De DakAkker is een van de deelprojecten van het Stadsinitiatief De Luchtsingel. Bezoekers eten en drinken iets op het dakterras. Hoogbouw Weena.

DMI-ecosysteem zet de volgende stap: eerste innovatieopdrachten verstrekt

Met het formeel verstrekken van de eerste innovatieopdrachten zetten de partijen binnen het DMI-ecosysteem een belangrijke stap in slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing.

Het gaat om innovatieve toepassingen, gebaseerd op data-uitwisseling en hergebruik tussen verschillende partijen en domeinen. De toepassingen raken aan slimme, duurzame verstedelijking en de vernieuwing van mobiliteit. Op basis van die data ontstaat een beter zicht op en inzicht in de stad. Dit helpt overheden betere en duurzamere keuzes maken, over thema’s van herontwerp en gebiedsontwikkeling tot het beheer en management van de openbare ruimte en de inrichting daarvan, inclusief het verplaatsen van mensen en goederen.

Gezamenlijke data-omgeving zorgt voor betere keuzes

De toepassingen voorzien onder meer in een gezamenlijke data-omgeving voor partijen die betrokken zijn bij een bouw- of gebiedsontwikkeling. Dankzij betere afstemming kan worden bespaard op faalkosten, maar ook overlast van bouwwerkzaamheden kan worden beperkt. Ook op het gebied van circulariteit kunnen waardevolle stappen worden gezet in een dergelijke gezamenlijke data-omgeving, waarin gewerkt kan worden met een materialenpaspoort. In het mobiliteitsdomein worden onder meer oplossingen ontwikkeld waarbij data vanuit meerdere bronnen (luchtkwaliteit, verkeersstromen) wordt gecombineerd, zodat daarop actie kan worden ondernomen. Ook kan gedacht worden aan toepassingen die een gemeente of werkgevers helpen om bewuste keuzes te maken rondom de inzet van deelmobiliteit en hubs (o.a. locatiebepaling en hoeveelheid assets). Op logistiek gebied ontstaan nieuwe oplossingen, waarmee alle beleveringen van bijvoorbeeld lokale horeca in een online omgeving worden gecombineerd en zo efficiënter en duurzamer kunnen worden georganiseerd. Alle toepassingen worden ontwikkeld en ingezet om op grote schaal uitgerold te worden.

Andere toepassingen: algemene voorzieningen en kennis

Daarnaast zijn opdrachten gegund aan  AMS-IX, Dexes en WeCity voor toepassingen die het functioneren van het ecosysteem zelf mogelijk maken: de zogenaamde Algemene Voorzieningen. Dit zijn  technische ‘enablers’: denk aan faciliteiten om data-uitwisseling op een vertrouwde en transparante manier mogelijk te maken, en ondersteuning in de vorm van afspraken, data governance en datastructuren.

Kennis vormt binnen het DMI-ecosysteem een apart thema, waar veel inspanning op wordt gezet. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling en het gebruik van digitale instrumenten, de juiste inzet en doorontwikkeling van algoritmen, het hanteren van de relevante ontwerpprincipes voor het borgen van privacy en security en de verbinding met andere sectoren en internationale ontwikkelingen. Het doel is om sneller opschaling te realiseren, de economische en maatschappelijke waarde te verzilveren en aansluiting te houden bij het internationale veld. TNO en Future City Foundation kregen een opdracht om kenniscomponenten verder te ontwikkelen en te ontsluiten en verspreiden.

Samenwerkingspartners

De volgende partijen (op alfabetische volgorde) hebben vanuit het ministerie van IenW een DMI-opdracht verkregen: Advier, Be-Mobile, CollaborAll, Dexes, Future City Foundation, Future Insight, Geonovum (via Ministerie van BZK), Goudappel, Hubklup, Mobility Sensing, Monotch, Swarco Nederland, TNO, Townmaking Institute en WeCity.

Meer informatie

De samenvattingen van de eerste toepassingen zijn HIER terug te zien. Bekijk ook de nieuwe website: dmi-ecosysteem.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u het DMI-team bereiken op [email protected].

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Ga naar de inhoud