DMI-ecosyteem logo

Feestelijke lancering SmartZone Buffer als nieuwe toepassing vanuit het DMI-ecosysteem

Tijdens de Dutch Day van Intertraffic 2024 in de RAI in Amsterdam tekenden eerder vandaag de Gemeente Helmond, SWARCO, MAPtm, V-Tron, Coding the Curbs en Future Mobility Park voor hun samenwerking rond de SmartZone Buffer, een van de nieuwe toepassingen die binnen het DMI-ecosysteem worden ontwikkeld. De SmartZone Buffer maakt het mogelijk om slim te sturen op de schaarse ruimte in steden, die de komende jaren door alle opgaven in het fysieke domein alleen maar verder onder druk zal komen te staan. Helmond is een van de eerste gemeenten waar de SmartZone Buffer zal worden toegepast.

Met de SmartZone Buffer realiseren de samenwerkende partijen statische en dynamische zones met het urban mobility management platform, SWARCO MyCity. Zo kan een zone in de stad op één dag zowel de functie hebben van parkeergelegenheid, boekbare laad & los plek én terras.

Meer informatie vind je hier.

Verwante Artikelen

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.

Reacties

Ga naar de inhoud