DMI-ecosyteem logo

Bijeenkomst Ecosysteem 6 oktober in Utrechtse Jaarbeurs

Op donderdag 6 oktober vond in Utrecht een aantal inhoudelijke sessies plaats rond het Ecosysteem DMI. Er werd onder meer gesproken over de Leidende Principes, Afspraken, Commons, Algemene Voorzieningen en Governance. Tijdens een speciale sessie voor juristen is uitgebreid stilgestaan bij de Alliantie-/Samenwerkingsovereenkomst. Het programma van de dag werd afgesloten met een presentatie door Caspar de Jonge over de stand van zaken rond het NGF-voorstel en de betekenis van het Ecosysteem. De lunch voor alle aanwezigen werd aangeboden op de stand van het ministerie van IenW op de beursvloer van de Vakbeurs Openbare Ruimte en Mobiliteit die tegelijkertijd plaatsvond in de Jaarbeurs. Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Reacties

Ga naar de inhoud