DMI-ecosyteem logo
Luchtfoto van de ondergaande zon boven Groningen

Ecoraad 19 juni

Deelnemers van het DMI-ecosysteem zijn van harte welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst van de Ecoraad van het DMI-ecosysteem. Deze bijeenkomst vindt fysiek plaats in Amersfoort van 17:00 – 19:00 op 19 juni in het DMI Centre (Adres: Barchman Wuytierslaan 10 Amersfoort).

De Ecoraad ziet toe op de te realiseren hoofddoelen, te behalen effecten, te hanteren strategieën en te maken keuzes die het gehele DMI-ecosysteem betreffen. De Ecoraad is primair gericht op groei: groei van deelnemers, groei van data-uitwisseling en groei van economische en maatschappelijke effecten.

De Ecoraad is het hoogste beslisorgaan van het DMI-ecosysteem bestaande uit één (1) vertegenwoordiger van iedere deelnemer op directieniveau en komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Het DMI-programmabureau ondersteunt de Ecoraad.

Een toelichting op de invulling van de governance van het DMI-ecosysteem is hier te raadplegen in de publieksversie van het NGF Investeringsvoorstel (pp38 t/m pp41). De besturing en Governance van het DMI-ecosysteem is eveneens vastgelegd in het afsprakenstelsel van het DMI-ecosysteem. Deze is hier te raadplegen.

Tot uiterlijk 10 dagen voor de vergadering kunnen onderwerpen ter bespreking worden aangeleverd bij de secretaris (Arjan Spruijt/DMI-team).

Er wordt gezorgd voor een versnapering. Indien er sprake is van allergieën dan vernemen wij dit graag, dit kan je aangeven via het aanmeldformulier.

Gelieve je deelname te bevestigen door te reageren via onderstaande knop.

Mochten er vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met Arjan Spruijt (06 15 56 07 04/ [email protected]).

Datum

19 jun 2024
Verlopen!

Tijd

17:00 - 19:00

Locatie

DMI Centre
Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort
QR-code

Reacties

Ga naar de inhoud