DMI-ecosyteem logo

Dordtse wethouder tekent voor start samenwerking DMI

Op donderdag 4 april jl. tekenden wethouder Maarten Burggraaf namens de gemeente Dordrecht en directeur Minze Walvius namens adviesbureau Advier het zogenaamde DMI-partnership protocol. In dit document zijn de uitgangspunten voor samenwerking vastgelegd tussen gemeenten en innovatiepartners van het DMI-ecosysteem. Met hun handtekening markeerden Maarten en Minze de formele start van hun samenwerking en gezamenlijke implementatie van nieuwe toepassingen, met als doel slimme, duurzame verstedelijking niet alleen in Dordrecht maar zeker ook landelijk in de komende jaren te versnellen.

“Met het tekenen van het partnership protocol zetten we als Dordrecht een belangrijke stap naar een langdurige samenwerking binnen het DMI-ecosysteem”, aldus een trotse Dordtse wethouder. “Met andere gemeenten, met de markt en de kenniswereld. We zijn er trots op om daarvan deel uit te maken. Gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen. Deze worden complexer en hangen steeds meer met elkaar samen. Nu werken gemeenten vaak nog onafhankelijk van elkaar, waardoor kennisuitwisseling en het uitbreiden van succesvolle oplossingen naar het hele land uitblijven. Het DMI-ecosysteem brengt alle partijen en oplossingen samen. De komende jaren gaan we daarmee die slimme, duurzame steden versneld dichterbij brengen.” Samen met Dordrecht gaat Advier aan de slag met de exploitatie van mobiliteitshubs in de stad in de vorm van een publiek-privaat partnerschap met uiteenlopende betrokken partijen.

Op maandag 8 april volgde logistiek dienstverlener Hubklup dit goede voorbeeld. Directeur Gemma Smid namens de gemeente Dordrecht en Remco Derksen namens Hubklup zetten hun handtekening onder het partnership protocol en markeerden zo de start om gezamenlijk aan de slag te gaan met de horecabelevering in de stad. Doel is om deze met behulp van data en platformtechnologie veel efficiënter te laten verlopen.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

Reacties

Ga naar de inhoud