DMI-ecosyteem logo

Atlas of Urban AI toont digitalisering in steden

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds meer ingezet in de stedelijke omgeving. De Atlas of Urban AI brengt al deze ontwikkelingen in kaart. Het is een crowdsourced verzameling van AI-initiatieven die zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in steden over de hele wereld.

De Atlas heeft tot doel om automatisering en digitalisering in steden zichtbaar te maken en overzicht te bieden aan onderzoekers, lokale beleidsmakers en iedereen die geïnteresseerd is in AI. Naast een beschrijving en de geografische locatie van de projecten biedt de Atlas of Urban AI andere gegevens zoals bevolkingsdichtheid, bbp per hoofd van de bevolking, een classificatie in macro- en subsectoren, en een aanspreekpunt om meer over elk project te weten te komen.

De Atlas is een initiatief van Het Global Observatory of Urban Artificial Intelligence (GOUAI). Dit is een gezamenlijk project van CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) en de steden Barcelona, Amsterdam en Londen, met de steun van UNHabitat. Het valt binnen het kader van de Cities Coalition for Digital Rights, een internationale stedennetwerkvereniging die meer dan 45 steden in de wereld verenigt die zich inzetten voor technologische soevereiniteit en voor de bevordering van digitale rechten.

Je vind de Atlas hier: https://gouai.cidob.org/atlas/

Verwante Artikelen

Samenvatting bevindingen Vervoerslogistieke Werkdagen 2024

De bijeenkomst van de Vervoerslogistieke Werkdagen bood inzicht in verschillende aspecten van slimme en duurzame logistiek, met deelnemers uit de Nederlandse en Vlaamse academische wereld, overheid en bedrijfsleven. De discussies en presentaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, van stadslogistiek beleid en uitvoering tot de impact van modal shift en efficiëntiemaatregelen op CO2-reductie, spoorvervoer, logistiek onderwijs, en de economische aspecten van logistiek.

DMI-ecosysteem als aansprekend voorbeeld opgenomen in OESO-rapport ‘Smart City Data Governance’

Het DMI-ecosysteem is als internationale voorbeeldcasus opgenomen in het OESO- rapport over Data Governance in Smart Cities. Op 13 oktober werd dit rapport online gelanceerd, als initiatief vanuit de OESO Working Party on Urban Policy (WPURB). Doel is beleidsmakers in staat te stellen effectief databeleid te voeren voor de slimme stad, voortbouwend op internationale ervaringen. 

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Reacties

Ga naar de inhoud