DMI-ecosyteem logo

AMS-IX deelnemer van het DMI-ecosysteem

Het DMI-ecosysteem verstrekte afgelopen week een nieuwe innovatieopdracht aan het AMS-IX consortium. Het consortium richt zich op het schaalbaar en verantwoord delen van data en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de werking van het ecosysteem. AMS-IX is één van de zeventien partijen die met een bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds slimme, duurzame steden sneller dichterbij brengt.

Het AMS-IX consortium is een samenwerking tussen KPMG, AMS-IX, de Universiteit van Amsterdam en ict-coöperatie SURF. De partijen zijn al langer bezig met het faciliteren van data-marktplaatsen.

Peter van Burgel, CEO van AMS-IX, zegt: “Vertrouwen is cruciaal als het gaat om het delen van data. Partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zeggenschap houden over hun eigen data. Zeggenschap is essentieel om de waarde van data te kunnen behouden, om vertrouwelijke data te kunnen beschermen en om te kunnen bepalen wat derden wel of niet met de data mogen doen. Privacy en compliance aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  zijn daarin ook belangrijke factoren. Met het consortium richten wij ons op het automatiseren van veilig en betrouwbaar delen van data volgens alle geldende wet- en regelgeving. Zodat data veilig en compliant kan worden ingezet binnen het DMI-ecosysteem.”

De toepassing van AMS-IX, AMdEX genaamd, zorgt voor automatische controle op de naleving van wet- en regelgeving bij de uitvoering van data-deals. Ook controleert de oplossing bij uitwisseling van data automatisch of de datauitwisseling voldoet aan andere overeengekomen afspraken. Dit gebeurt zoveel mogelijk conform geharmoniseerde architectuur en een bijbehorend afsprakenkader. Een belangrijk uitgangspunt is dat de dataverwerking zo veel mogelijk in de dataomgevingen van de data-aanbieders wordt toegepast. De data blijft dus zoveel mogelijk lokaal.

De toepassing moet partijen in staat stellen om onderling data te delen onder eigen voorwaarden en biedt marktplaatsen verschillende opties voor datadeelcontracten. De datadeelinfrastructuur biedt daarnaast mogelijkheden om informatie uit databronnen te gebruiken die eerder niet konden worden ingezet. Het verstrekken van de innovatieopdracht draagt zo bij aan slimme, duurzame verstedelijking en de vernieuwing van mobiliteit.

Verwante Artikelen

Conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’

Carpoolend, met de (elektrische) auto, trein of fiets. Deelnemers aan de conferentie ‘MaaS, hubs en deelmobiliteit – mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden’ kwamen op donderdag 16 februari jl. op allerlei manieren naar DeFabrique in Utrecht. Dat bleek na een snelle peiling van dagvoorzitter Joost Hoebink, waarmee hij een dag vol inzichten, inspiratie en urgentie opende. Waar staan we met het slim en duurzaam vormgeven van mobiliteit? En hoe verhoudt de mobiliteitsopgave zich tot die andere grote doelen voor 2030? De Utrechtse Merwedekanaalzone diende als lichtend voorbeeld.

Voortgangsbericht DMI-ecosysteem

Op 24 februari heeft de Ministerraad, op advies van Het Nationale Groeifonds, een positief besluit genomen over de toekenning van 85 miljoen euro aan het DMI-ecosysteem. Bovenop dit bedrag investeren bedrijven en gemeenten gezamenlijk nog eens 93 miljoen.  We zijn blij met het vertrouwen en het commitment van deelnemende partijen. Op 28 februari zijn we met een afvaardiging van deze deelnemers bij elkaar gekomen en voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie. Via dit bericht praten we je graag

Reacties

Ga naar de inhoud