DMI-ecosyteem logo

Werkgroep clip

De Werkgroep Convenant Laadinfrastructuur In Parkeergarages (CLIP) geeft invulling en uitvoering aan het op op 4 maart 2021 ondertekende convenant. Hierin is afgesproken dat het ministerie en Vexpan zich gezamenlijk inzetten voor voldoende laadinfrastructuur in parkeergarages, zowel kwantitatief als kwalitatief.

In 2025 zal 5 procent van alle plekken in parkeergarages voorzien moeten zijn van laadinfrastructuur en in 2030 gemiddeld 10 procent. Daartoe zal kennis worden verzameld en verspreid naar alle stakeholders op gebied van technische ontwikkelingen en brandveiligheid. Waar nodig zullen regelgevingen aangepast worden om deze ontwikkeling zoveel mogelijk te ondersteunen en voldoende capaciteit te kunnen bieden.

Oplaadpunt garage

Werkgroep CLIP

De Werkgroep Convenant Laadinfrastructuur In Parkeergarages (CLIP) gebruikt deze werkcommunity voor het delen van kennis met in- en externe stakeholders, het voorbereiden en uitvoeren van werkgroepbijeenkomsten alsmede het vastleggen van de resultaten hiervan. Het geeft hiermee tevens uitvoering aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Vanuit het Klimaatakkoord worden acties in gang gezet en maatregelen getroffen om elektrisch vervoer te stimuleren. Het streven is om in 2030 100% emissieloze nieuwverkoop te bereiken en daarvoor wordt geschat dat er in 2030 1,9 miljoen emissieloze voertuigen rondrijden en wordt een behoefte aan 1,7 miljoen laadpunten voorzien in Nederland. Daardoor zal ook de behoefte aan laadpunten in parkeergarages de komende jaren snel toenemen (in eerste instantie bij de zakelijke rijders). Op dit moment zijn er relatief weinig laadpunten in parkeergarages.

Vanuit het Klimaatakkoord worden acties in gang gezet en maatregelen getroffen om elektrisch vervoer te stimuleren. Volgens schatting zullen er in 2030 ruim 1,9 miljoen emissieloze voertuigen rondrijden en wordt een behoefte aan 1,7 miljoen laadpunten voorzien in Nederland.

Met elkaar bouwen we aan maximaal beschikbare laadinfrastrcutuur

algemene kalender

Ga naar de inhoud