DMI-ecosyteem logo

verantwoorde introductie automatische voertuigen

In het cluster Verantwoorde Introductie Automatische Voertuigen (VIAV) bundelen het Rijk, provincies, G5, gemeenten, metropool- én vervoerregio’s, kennisinstellingen én bedrijven de krachten. Door ieders inspanningen en invloed op internationaal, nationaal en regionaal niveau steviger te verbinden zorgen deze partijen ervoor dat automatische voertuigen op een verantwoorde wijze in het Nederlandse verkeer worden geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat het systeem van maatschappelijke en economische waarde is, opereert binnen de randvoorwaarden die wij – de maatschappij – daaraan stellen, organisaties er klaar voor zijn en wet- en regelgeving de juiste juridische kaders geeft.

Cluster VIAV

Het cluster VIAV bestaat uit een viertal werkgroepen:

ADAS Alliantie

Connected and Automated Vehicles (CAV)

Automatisch Openbaar Vervoer (AOV)

Infrastructuur van de Toekomst (IvdT)

ADAS alliantie

De ADAS Alliantie is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich inzetten voor het verhogen van het gebruik van rijhulpsystemen: van brancheverenigingen tot schadeherstellers, en van opleidingsinstituten tot overheden. Rijhulpsystemen zijn bijvoorbeeld een noodremsysteem en adaptive cruise control De techniek staat ook wel bekend als ADAS: Advanced Driver Assistence Systems. Vanuit Europese regelgeving worden een aantal rijhulpsystemen verplicht gesteld voor auto’s die vanaf juli 2022 op de markt komen, en vanaf juli 2024 voor alle nieuwe voertuigen. Op 18 december ondertekende minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, RDW en RAI Vereniging  het ADAS-convenant, waarmee zij zich committeren aan het verhogen van het veilig gebruik van rijhulpsystemen in auto’s.

 

We zien dat voertuigen door slimme oplossingen steeds veiliger worden. Denk aan systemen die zorgen dat je binnen de lijnen blijft of die remmen bij een bijna-ongeluk. Voertuigen mét deze systemen hebben minder ongelukken dan voertuigen zonder de systemen. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen weten hoe ze de systemen moeten gebruiken. De systemen kunnen zich bijvoorbeeld niet altijd aanpassen aan wegwerkzaamheden, en bij hevige sneeuwval zien ze de lijnen niet meer goed. Het is dan belangrijk als iedereen weet hoe ze daarmee moeten omgaan. 

 

Mark Habers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Met elkaar werken we aan een verantwoorde introductie van automatische voertuigen

Vier werkgroepen

ADAS alliantie

Connected & Automated Vehicles (CAV)

Automatisch Openbaar Vervoer (AOV)

Infrastructuur van de Toekomst (IvdT)

ADAS partners

algemene kalender

Ga naar de inhoud