DMI-ecosyteem logo
Home Events-community - DMI-ecosysteem Homepage event Toelichting publicatie DMI-ecosysteem op Tenderned

Toelichting publicatie DMI-ecosysteem op Tenderned

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een aanbesteding gepubliceerd op TenderNed  voor nieuwe, komende onderzoeks- ontwikkelings- en innovatieopdrachten (O&O&I) en voor onderzoeks – en ontwikkelingsopdrachten (O&O). Deze aanbesteding (TN-458430) is een actualisatie van de DMI-aanbesteding die in 2022 werd gepubliceerd.

De nieuwe aanbesteding is een overkoepelend juridisch raamwerk, dat de komende vijf jaar de kaders biedt om aanvullende activiteiten binnen het DMI-ecosysteem te realiseren indien daar vanuit overheden nieuwe behoeften toe zijn. De daadwerkelijke, concrete uitvragen worden de komende jaren op verschillende momenten op de DMI-website gepubliceerd. Op deze uitvragen kunnen private organisaties die zich hebben geregistreerd als belangstellende zich  inschrijven.

De opdrachten kunnen worden uitgezet door alle overheidsorganisaties die momenteel deelnemer zijn van het DMI-ecosysteem of  deelnemer zijn op het moment van die uitvraag. Onderzoeks- ontwikkelings- en innovatieopdrachten zijn in beginsel uitgesloten van de verplichting tot Europees aanbesteden, maar deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 is op dergelijke opdrachten wel van toepassing. De aankondiging geeft daar invulling aan. De publicatie is in het Engels om internationale opschaling te stimuleren, in lijn met de doelstelling van het NGF. Private organisaties die nu Deelnemer zijn van het DMI-ecosysteem hoeven geen nieuwe melding te doen van hun belangstelling. Zij krijgen alle berichten over nieuwe uitvragen via de website DMI-ecosysteem.nl.

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd om de publicatie en procedure nader toe te lichten. De bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud dus deelname aan één van beide bijeenkomsten volstaat. Ze zijn gericht op inkopers, juristen, management en bedrijven van deelnemers van het ecosysteem en potentiële deelnemers. Overheden zijn nadrukkelijk voor deze bijeenkomsten uitgenodigd.

De eerste bijeenkomst staat gepland op 22 mei van 12:30-13:30, de tweede op 4 juni van 14:00-15:00. Beide vinden plaats in het DMI Centre aan de Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort. Inschrijven kan d..m.v. de registratie knop op deze pagina.

Heeft jouw bedrijf, gemeente, Provincie interesse om gebruik te maken van de aanbesteding, maar zijn jullie nog geen deelnemer van het DMI-ecosysteem? Sluit je dan eerst aan. Meer informatie over registratie en deelname en het formulier voor inschrijving vind je hier.

 

  • 1Selecteer ticket
  • 2Aanwezigen
  • 3Betaling
  • 4Bevestiging
Aanmelden
Beschikbaar Tickets: Onbeperkt

Geef je hier op voor de voorlichtingsbijeenkomst op 4 juni

Het "Aanmelden " ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.
Totaal: 0

Datum

04 jun 2024

Tijd

14:00 - 15:00

Etiketten

DMI-ecosysteem,
Homepage event

Locatie

DMI Centre
Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort
Categorie

Organisator

Ministerie van IenW
E-mail
[email protected]
REGISTREER
QR-code

Reacties

Ga naar de inhoud