DMI-ecosyteem logo
Home Events-community - DMI-ecosysteem Homepage event Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit (DuMo)
Event Featured image 1

Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit (DuMo)

Pijlers

WERKGEVERSAANPAK
Werkgevers hebben de sleutel in handen voor het verduurzamen van de mobiliteit van hun werknemers. Door minder, anders en schoner te reizen te stimuleren kunnen er grote stappen gemaakt worden in de CO2-reductie. Veel werkgevers doen dit al op verschillende manieren en hebben gemerkt dat het verduurzamen van woon-werk en zakelijke mobiliteit veel oplevert. Heeft u zo’n mooie casus, mooie ervaringen of inzichten? Deel die dan met ons en inspireer het uw collega-ondernemers!

ELEKTRISCH VERVOER
Nederland wordt internationaal gezien als een grote speler op het gebied van elektrische mobiliteit. En op het gebied van laadinfrastructuur is er geen ander land met dezelfde dichtheid aan laadpunten. Maar: We willen dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos zijn. En dit is nog best een grote uitdaging. Wil je meedenken over hoe we dit doel kunnen bereiken? Heb je een inspirerend verhaal te vertellen? Steek dan je handen uit de mouwen en dien een EV-sessie in.

LOGISTIEK
Veel gemeenten zullen vanaf 2025 een zero-emissiezone stadslogistiek instellen. Op termijn zullen alleen bestel- en vrachtauto’s worden toegelaten zonder uitstoot. Veel ondernemers staan bij vervanging van hun huidige voertuig voor de keuze om die te vervangen door een emissievrij exemplaar. En hoe zorg je voor de benodigde laadinfrastructuur? Kun je uit eigen ervaring andere ondernemers helpen bij die keuzes, meld je aan voor het verzorgen van een deelsessie.

DUURZAME ENERGIEDRAGERS
Ondanks de inzet op zero emissie zal in enkele sectoren de komende jaren een verbrandingsmotor nog nodig blijven, zoals bijvoorbeeld in zwaar transport, de scheepvaart en de luchtvaart. Het team van Duurzame Energiedragers in Mobiliteit (DEM) werkt daarom aan het stimuleren van duurzame biobrandstoffen en synthetische brandstoffen, om zo de CO2-uitstoot ook in deze sectoren te verlagen. Dat doen we door Europese regelgeving te implementeren, zoals de RED (hernieuwbare brandstoffen) en de AFIR (alternatieve laad- en tankinfrastructuur), maar ook door samenwerkingen aan te gaan met partners, zoals bij het Actieprogramma Waterstof in Mobiliteit en de Batterijenstrategie. Heeft u een goed idee voor een sessie over duurzame energiedragers? We gaan er graag met u over in gesprek tijdens de conferentie!

EUROPA
Europese wetgeving bepaalt de eisen aan alles wat op onze wegen rijdt, de energie die daarbij gebruikt wordt en hoeveel CO2 en andere uitlaatgassen er uit de pijp mag komen. Met de Green Deal wordt de lat de komende jaren flink hoger gelegd. Ziet U daarin een belangrijke kans of juist een uitdaging voor uw bedrijfsmodel, en wilt u deze delen met anderen? Hebben we al het juiste evenwicht te pakken tussen de kracht van de Europese markt en maatwerk op landelijk of lokaal niveau? Kom in gesprek met andere organisaties en bedrijven door een sessie in te dienen.

INNOVATIE
Missiegedreven innovatie met nieuwe allianties? De energietransitie, transitie naar circulaire economie en digitaliseringstransitie komen samen in de transitie naar duurzame mobiliteit. Dat vraagt om een nieuwe kijk op mobiliteit – maar ook op de andere transities. Sociale innovatie is net zo belangrijk als technologische innovatie. Een integrale benadering, nieuwe allianties en opschaling aan de voorkant bespreken is noodzakelijk om stappen voorwaarts te zetten in de klimaattransitie. Welke concrete verbindingen zie jij? Hoe ziet die integrale bril eruit? Neem je gekleurde zonnebril mee in de zoektocht en deel jouw ideeën!

Datum

30 okt 2023
Verlopen!

Tijd

09:30 - 17:00

Meer informatie

Meer lezen

Locatie

Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort
Categorie

Organisator

SPITZ congres & event
QR-code

Reacties

Ga naar de inhoud