DMI-ecosyteem logo

Een alternatief voor autobezit

De kwaliteit van leven is voor veel mensen sterk afhankelijk van de beschikbare mobiliteit in de buurt. Wij zijn als land daarom constant bezig met nieuwe, efficiëntere manieren voor mobiliteitsvormen. Voorbeeld: niet ieder huishouden twee auto’s, maar met vijf huishoudens een gemeenschappelijke deelauto. Binnen het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem ontwikkelt Townmaking een nieuwe manier van autoʼs delen: Door onderzoek naar de lokale uitdagingen, ontwikkelen ze een passende oplossing voor een buurt. Lokale coöperaties kunnen eigenaar worden van de voertuigen die ze nodig hebben: Mobility as a Commons. Het delen van autoʼs geeft kansen voor lokale overheden om de publieke ruimte beter in te richten. Het vermindert parkeerdruk, elektrische infra en mobiliteitskosten. Het verbindt burgers bovendien tot zelfstandige, zelfredzame coöperaties.
In 2024 gaat Townmaking aan de slag met verschillende gemeenten om meer coöperaties te vormen. Dit kickoff evenement is een mooie gelegenheid om nog deel te nemen en alles te weten te komen over deze nieuwe vorm van auto’s delen!

Over de sprekers

Caspar de Jonge werkt vanaf 1998 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (en voorgangers daarvan) in verschillende functies die als rode draad ‘versnelling en vernieuwing’ hebben. Vanaf 2011 is hij verantwoordelijk voor investeringen in uiteenlopende projecten en programma’s in Smart Mobility en Intelligente Transportsystemen, die digitalisering en intelligentie in Mobiliteit, Verkeer en Vervoer doen bevorderen op basis van publiek-private samenwerking en co-investeringen. Naast techniek gaat het dan nadrukkelijk ook om organisatie- en samenwerkingsvormen, duurzame verdienmodellen, interoperabiliteit en maatschappelijk rendement.

Walter Dresscher is architect en gebruikt zijn kwaliteiten als ruimtelijk denker en ontwerper voor een breed scala aan vraagstukken die betrekking hebben op het menselijk leven. Hij is eigenaar van DEEL. DEEL helpt mensen in hun eigen wijk het verschil te maken door te ondersteunen bij het oprichten en beheren van hun eigen mobiliteit coöperatie. Hiermee creëren bewoners in hun eigen wijk een mobiliteit aanbod op maat waarvan ze zelf eigenaar zijn. Bij het Townmaking Institute houdt hij zich bezig met Mobility as a Common.

Over Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem

Mobiliteit wordt steeds meer vanuit een integraal perspectief en in een stedelijke context bekeken, in combinatie met grote opgaven op het gebied van onder meer stedenbouw, klimaat, energietransitie en de informatiesamenleving. Tegen die achtergrond is dit jaar het DMI-ecosysteem van start gegaan: een publiek-private samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van IenW en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. Het DMI-ecosysteem richt zich op slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Het voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld.

Tags:

Datum

01 feb 2024
Verlopen!

Tijd

20:00 - 22:00

Etiketten

DMI-ecosysteem,
Homepage event

Locatie

Pakhuis de Zwijger
IJZAAL PDZ
QR-code

Reacties

Ga naar de inhoud