DMI-ecosyteem logo
Foto: David Rozing Nederland Rotterdam 3 juni 2018 Bovenop het Schieblock is het eerste grote oogstbare dak in de Nederland gerealiseerd: de Dakakker. Hier worden groenten, fruit en kruiden verbouwd. De Dakakker is de grootste dakboerderij van Europa waarbij direct met grond op dak wordt gewerkt. De Dakakker functioneert als proefopstelling om te experimenteren met verschillende manieren van groenedaken. De Dakakker werd in april 2012 aangelegd door Binder Groenprojecten naar het idee en ontwerp van ontwerpbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles] en ontwikkeld in samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum. De DakAkker is een van de deelprojecten van het Stadsinitiatief De Luchtsingel. Bezoekers eten en drinken iets op het dakterras. Hoogbouw Weena.

DMI-bijeenkomst 7 december 2023

Graag nodigen we je uit voor de bijeenkomst van het DMI-ecosysteem op 7 december aanstaande in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht. Het programma start om 09:30 en we verwachten rond 17:00 uur af te sluiten. Je bent dan van harte welkom voor een afsluitende borrel.

We kijken er naar uit om samen met jullie verdere stappen te zetten in de verschillende themasessies en werkgroepen. Doel van DMI is immers om slimme en duurzame verstedelijking te versnellen en daarbij is er geen tijd te verliezen.

Bekijk het programma hieronder voor de onderdelen waarbij je wilt aansluiten. Er zijn steeds twee parallele sessies: je kunt er iedere ronde één kiezen, of op een eerder of later moment in de dag aansluiten. Klik op de knop ‘Registreren’ of scroll naar het registratieblok. Geef je keuze aan ons door door op de knop ‘Volgende’ te klikken in dit blok.

Vergeet niet het event alvast in je agenda te zetten met de knop hieronder.

Het DMI-ecosysteem is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Met elkaar bouwen we aan slimme en duurzame steden en investeren we in de toekomst.

We ontmoeten je graag op 7 december! Het adres van de Jaarbeurs MeetUp is Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht.

Uurrooster

Programma 7 december

09:30 - 10:00
Inloop
Inloop
10:00 - 10:30
Welkom
In gesprek met verschillende partners staan we stil bij het verstrekken van de eerste innovatieopdrachten. We geven een toelichting op de verschillende thema’s waar we binnen het ecosysteem met elkaar aan werken. We maken de vertaalslag van de theorie naar de praktijk, en laten zien hoe de verschillende thema’s terugkomen in de werkpraktijk van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.
10:30 - 12:00
Themasessie Slimme Verstedelijking
In gesprek met verschillende deelnemers aan het DMI-ecosysteem trappen we dit thema af, door in te zoomen op concrete stedelijke opgaven. We nemen twee concrete voorbeelden als uitgangspunt, zoals een specifieke gebiedsontwikkeling en wateroverlast in verstedelijkte gebieden, en koppelen deze aan DMI-toepassingen en oplossingen. We geven een concreet beeld van de inhoud van dit thema en gaan in op hoe je aanhaakt. En natuurlijk kijken we naar de planning voor de komende tijd.
10:30 - 12:00
Werkgroep Communicatie
We gaan gezamenlijk aan de slag met het vaststellen van de doelgroepen van DMI en de deelboodschap per doelgroep. Er ligt een basisrichtlijn voor de communicatie over DMI, we gaan aan de slag met het verder aanvullen en aanscherpen hiervan, zodat alle partners hiervan gebruik kunnen maken.
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:30
Update kennis
Tijdens deze korte update hoor je wat er al is en wat op korte termijn aan kennisproducten beschikbaar komt. En hoe we ons organiseren langs de gekoppelde lijnen van het fysieke domein en het digitale domein.
13:00 - 14:30
Themasessie Stedelijk verkeer
Dit thema richt zich op het optimaal afwikkelen van mobiliteit in openbare ruimten. In dit thema willen we ook bestaande initiatieven als VM-IVRA, Talking Traffic en SPS verbinden met de vorderingen die gericht zijn op een Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata. En uiteraard doen we dat tegen de achtergrond van verdichte, duurzame steden. Kom naar deze sessie om meer te horen over de plannen en hoe jij aan kunt haken.
14:30 - 15:00
Pauze
15:00 - 15:30
Update Algemene Voorzieningen
Tijdens deze korte update praten we je bij over de voortgang van de werkzaamheden, de laatste inzichten en de te maken keuzes met betrekking tot de Algemene Voorzieningen.
15:00 - 16:30
Themasessie Hubs
Hubs zijn onmisbaar in een mobiliteitssysteem met minder ruimtebeslag, minder uitstoot en een goede bereikbaarheid van voorzieningen en woningen. Reizigers kunnen makkelijker duurzaam reizen, hebben een grotere keuzevrijheid, flexibiliteit en betere betaalbaarheid. In deze themasessie zetten we gezamenlijk een volgende stap hoe gaan we deze realiseren en vooral laten gebruiken, en waarop willen we kunnen sturen zodat de verschillende functies optimaal tot wasdom komen.
16:30 - 17:00
Plenaire afsluiting
Hierna de borrel

Datum

07 dec 2023
Verlopen!

Tijd

09:30 - 17:00

Etiketten

DMI-ecosysteem

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Utrecht
Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

Organisator

Ministerie van IenW
E-mail
[email protected]
QR-code

Reacties

Ga naar de inhoud